Quán triệt quan điểm “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc HVHQ đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng đội ngũ CB, GV đủ về số lượng với chất lượng ngày càng cao, từng bước chuẩn hóa các tiêu chuẩn, chức danh. Đến nay, đội ngũ CB, GV của Học viện đã phát triển ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, tỷ lệ dự trữ trên 10% và 100% có trình độ đại học, trên 86% có trình độ sau đại học, gần 20% là tiến sĩ, 5 phó giáo sư, 3 đồng chí hoàn thành bảo vệ chức danh giáo sư, phó giáo sư ở hội đồng cơ sở, 53 giảng viên cao cấp và giảng viên chính, nhiều đồng chí là giảng viên dạy giỏi các cấp. CB, GV được đào tạo cơ bản, có đạo đức trong sáng, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, trình độ chuyên môn tốt, có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Nhiều CB, GV đã trải qua thực tế, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Đây thực sự là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Hải quân trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm 2023.Ảnh: KHƯƠNG DUY 

Tuy nhiên, công tác tạo nguồn CB, GV có thời điểm chưa toàn diện, sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ chưa bền vững. Một số giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành chưa tương xứng với tiềm năng của Học viện.

Thực hiện Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Quyết định số 3525/QĐ-BQP ngày 3-8-2023 của Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; thấm nhuần quan điểm “công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt”, cán bộ là nhân tố quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ, HVHQ tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 

Trước hết, Học viện tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ CB, GV thích ứng với thời cơ và thách thức trong bối cảnh hiện nay. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, giữ vai trò quyết định đến chất lượng xây dựng và phát triển đội ngũ CB, GV của Học viện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác xây dựng, phát triển đội ngũ CB, GV theo hướng hội tụ đủ các yếu tố về phẩm chất, năng lực gắn với tiêu chí chung của cán bộ, sĩ quan; phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ CB, GV đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Mục tiêu là bảo đảm cho đội ngũ CB, GV có hiểu biết về khoa học quân sự hải quân; tư duy sắc bén trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; kinh nghiệm thực tiễn phong phú; phương pháp giảng dạy hiện đại, tổ chức lớp học đa dạng, ứng dụng công nghệ, tương tác đa chiều, liên tục cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học. 

Học viện chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng CB, GV; thông qua thực tiễn để thử thách, rèn luyện, nâng cao trình độ cho CB, GV; coi trọng việc cập nhật kiến thức mới, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân và HVHQ hiện đại. Quan tâm lựa chọn CB, GV trẻ, được đào tạo cơ bản, đủ phẩm chất và năng lực để đề bạt, bổ nhiệm giữ cương vị chủ trì, chủ chốt; tạo động lực cho CB, GV trẻ phấn đấu vươn lên.

HVHQ hết sức coi trọng việc tự học của CB, GV; chủ động cử CB, GV đi học tập tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, đi thực tế ở đơn vị; kết hợp đào tạo ở nhà trường với tự đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. 

Bên cạnh tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và thực hiện tốt công tác chính sách đối với CB, GV, Học viện thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ các quy định về quản lý cán bộ; gắn công tác đánh giá, xếp loại với công tác khen thưởng, kỷ luật. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác dự báo, nắm và quản lý tình hình tư tưởng; quan tâm, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để CB, GV yên tâm phấn đấu. Chủ động thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều kinh nghiệm về Học viện công tác.

Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của HVHQ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ CB, GV của Học viện quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ CB, GV cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Chuẩn đô đốc, PGS, TS NGUYỄN VĂN LÂM, Giám đốc Học viện Hải quân

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.