Lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc; coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng cao, phù hợp với tổ chức biên chế và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong tham mưu, hướng dẫn thực hiện; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề chưa thống nhất, khó khăn, bất cập để kịp thời đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, bảo đảm cho việc thực hiện Luật Sĩ quan đạt kết quả cao nhất.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. 

Thực hiện đúng, đủ, chu đáo, dân chủ, công khai các chế độ, tiêu chuẩn cho đội ngũ sĩ quan; có chính sách ưu tiên (đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ...) đối với sĩ quan có thành tích tốt trong học tập, công tác. Thường xuyên chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, đề xuất giải quyết chế độ nhà ở, đất ở, tạo động lực để đội ngũ sĩ quan yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và Quân đội.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, Trung tướng Lê Đức Thái đề nghị sớm đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi một số điều của Luật Sĩ quan để đảm bảo thống nhất với Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các văn bản pháp luật hiện hành và khắc phục các bất cập, vướng mắc đã được chỉ ra; đề nghị sửa đổi Thông tư số 160/2017/TT-BQP ngày 4-7-2017 của Bộ Quốc phòng theo hướng bổ sung quy định về chức vụ, chức danh tương đương đối với cấp phó trong Bộ đội Biên phòng và một số đơn vị trong toàn quân.

Đề nghị nâng độ tuổi phục vụ tại ngũ được quy định tại Điều 13, Luật Sĩ quan, trước mắt đối với Cấp úy: Nam 52, nữ 52; Thiếu tá, Trung tá: Nam 54, nữ 54; Thượng tá: Nam 56, nữ 55; Đại tá: Nam 58, nữ 55 để bảo đảm thống nhất với Luật Quân nhân chuyên nghiệp. Xem xét nâng lương vượt khung (như quân nhân chuyên nghiệp) đối với sĩ quan khi đã được thăng quân hàm trần quân hàm cao nhất của chức vụ đảm nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ trở lên, chưa hết tuổi phục vụ tại ngũ sau khi được nâng lương lần 2, mỗi năm sẽ được nâng lương vượt khung là 1%. 

Trung tướng Lê Đức Thái cũng đề nghị nghiên cứu tuổi nghỉ hưu ở khối cơ quan cấp chiến lược, chiến dịch, ở các học viện nhà trường Quân đội, các cơ sở nghiên cứu, bệnh viện với khối các đơn vị để hạn chế lãng phí nguồn lực.

SƠN BÌNH (tổng hợp)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.