leftcenterrightdel

Tổng cục Hậu cần tổ chức tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính năm 2023. Ảnh: QĐND

 

Cơ quan Pháp chế thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các vấn đề pháp lý liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tham mưu, đề xuất tính pháp lý trong xử lý, giải quyết các hợp đồng, dự án. Cùng với đó, phát huy tốt vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động đấu thầu, đã thẩm định 380 hợp đồng các loại bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tham gia ý kiến 145 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, đúng thời gian...

VĂN CHIỂN