Tổng cục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp công khai, minh bạch trong các hoạt động; xây dựng hệ thống quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, quy chế làm việc của chỉ huy; chỉ đạo hội đồng quân nhân hoạt động có nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

leftcenterrightdel
Tranh minh họa. Nguồn: Tuyengiao.vn 

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, năm 2022 và quý I-2023, toàn Tổng cục không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội dung mới về hành vi tham nhũng; không có quân nhân bị khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực và không phát hiện vụ việc tham ô, tham nhũng phải xử lý. Ngoài ra, tất cả cán bộ tham gia kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 đều không phải giải trình về tài sản, thu nhập.

VĂN CHIỂN