Quá trình xây dựng văn bản, Tổng cục Hậu cần kịp thời đề xuất, báo cáo Bộ Quốc phòng điều chỉnh chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành hậu cần Quân đội bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý. Các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản đã tích cực, chủ động thành lập, kiện toàn ban soạn thảo, tổ biên tập, tổ chức soạn thảo văn bản đúng trình tự, thủ tục; tích cực tổ chức hội thảo để lấy ý kiến; các dự thảo văn bản được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng nội dung, hồ sơ, thủ tục trước khi báo cáo Bộ Quốc phòng, bảo đảm tốt chất lượng, tiến độ, hiệu quả, hiệu lực.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn

Tại hội nghị triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Tổng cục Hậu cần được thủ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương về nội dung này.

VĂN CHIỂN