Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của công tác CSXH, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy TCHC đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, sát yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng, thực hiện tốt công tác CSXH và chính sách HPQĐ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến theo nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Quốc phòng, triển khai thực hiện nghiêm văn bản hướng dẫn của trên về việc xác nhận liệt sĩ, thương binh đối với QN, CNVCQP bị thương không còn giấy tờ; rà soát, thẩm định và đề nghị trên giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách thương binh, liệt sĩ trong chiến tranh đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục, nguyên tắc; giải quyết đơn, thư hỏi về chế độ, chính sách; xác nhận thời gian công tác bảo đảm chính xác, kịp thời, thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

leftcenterrightdel
Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) tuyên truyền, tư vấn sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: ĐỐC NGỮ 

Hằng năm, kế hoạch hoạt động đền ơn đáp nghĩa được xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tiêu biểu như: Chương trình tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà mái ấm tình thương, nhà mái ấm công đoàn nghĩa tình đồng đội, ngôi nhà 100 đồng; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ và vợ liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đỡ đầu con liệt sĩ, con thương binh nặng, tặng sổ tiết kiệm, đồ dùng sinh hoạt; thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công và trợ cấp đối với gia đình QN, CNVCQP, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bảo đảm kịp thời, tận tình, chu đáo.

 Cùng với đó, hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị, địa phương và giao lưu, hợp tác quốc tế được triển khai với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Thông qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện công tác CSXH, tạo được tình cảm tốt đẹp, đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội.

Đối với bảo đảm an sinh xã hội, TCHC đã nghiên cứu, phối hợp tham mưu đề xuất thực hiện CSXH, như đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2016, Luật Vệ sinh an toàn lao động, các văn bản triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, chính sách đối với lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với lực lượng đang công tác ở các chuyên ngành hậu cần; tham mưu với cấp trên ban hành thông tư, hướng dẫn về chế độ, tiêu chuẩn quân nhu cho các đối tượng; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội; các chế độ chính sách về nhà ở; trợ cấp khó khăn, tạo việc làm cho người bị bệnh, bị thương, đối tượng hiếm muộn vô sinh; thực hiện tốt quy định về quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách đối với QN, CNVCQP, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, chữa trị dài ngày; chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu...

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, TCHC phát động phong trào thi đua, đồng thời thành lập ban chỉ đạo ở các cấp. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, tham mưu với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; giữ vững mối đoàn kết gắn bó quân dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, trước tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong TCHC đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tham mưu, đề xuất, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân; kịp thời thăm hỏi, động viên, khen thưởng thành tích của các tập thể, cá nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với trên thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch...

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI), quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác CSXH, chính sách đối với quân đội và hậu phương, những năm tới, Đảng ủy, chỉ huy TCHC và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong TCHC sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tham gia, đề xuất vào các thông tư, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách tiền lương mới, chính sách nhà ở cho quân nhân tại ngũ.

Nâng cao trách nhiệm chính trị của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong thực hiện công tác chính sách. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với QN, CNVCQP, NLĐ, nhất là đối tượng làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người có công đối với sự nghiệp cách mạng; đơn vị sáp nhập, giải thể theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đưa công tác CSXH và chính sách HPQĐ đi vào chiều sâu, vững chắc, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy, bảo đảm cho TCHC nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

10 năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc TCHC đã xây dựng mới, sửa chữa: 471 nhà chính sách, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội... trị giá gần 32,5 tỷ đồng; vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 13 tỷ đồng; đỡ đầu và tạo việc làm cho hơn 400 cháu là con liệt sĩ, thương binh nặng; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và trợ cấp đối với gia đình QN, CNVCQP, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn 9,6 tỷ đồng.

Khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí gần 20.000 lượt người, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; tu bổ nâng cấp nhà bia, khu di tích, nghĩa trang hơn 5.000 ngày công, với số tiền 10,6 tỷ đồng; tặng trang bị dụng cụ y tế, thiết chế văn hóa các xã, phường 2,5 tỷ đồng. Cấp hơn 92,5 nghìn lượt thẻ bảo hiểm y tế cho quân nhân và gần 234.200 thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân đang phục vụ tại ngũ; chi các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp hơn 178 tỷ đồng; bảo đảm nhà chính sách, nhà ở xã hội, nhà công vụ hơn 500 suất; trợ cấp khó khăn đột xuất hơn 1.200 trường hợp với số tiền gần 1,9 tỷ đồng... 

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN CƯỜNG (Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần)