Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn để LLVT địa phương tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cách đây 75 năm, trong khói lửa của những ngày toàn quốc kháng chiến, Tỉnh đội Hải Dương được thành lập, tiếp đó là các huyện đội, xã đội được thành lập để chỉ huy thống nhất các LLVT trên địa bàn tỉnh.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính”, quân và dân Hải Dương xây dựng làng kháng chiến, căn cứ chống càn vững chắc; tích cực tham gia đánh chặn tiếp tế của địch từ Hải Phòng về Hà Nội và các địa phương khác. Với những cách đánh sáng tạo, quân và dân Hải Dương đã tiêu diệt, sát thương, bắt sống và gọi hàng hơn 66.500 tên địch; phá hủy 121 đầu tàu, 912 toa xe, 762 xe quân sự, bắn cháy 25 tàu chiến, ca nô; phá hủy hàng trăm đồn bốt và hàng nghìn tấn phương tiện chiến tranh của địch.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kiểm tra công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: ĐOÀN TRANG 

Bước vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh Hải Dương luôn sát cánh cùng nhân dân vừa lao động sản xuất vừa chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Trong hai đợt không quân Mỹ đánh phá miền Bắc, LLVT tỉnh phối hợp với bộ đội phòng không tổ chức chiến đấu 2.636 trận, bắn rơi 83 máy bay địch... Đặc biệt, quân và dân Hải Dương đã phấn đấu thi đua thực hiện mục tiêu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” với hơn 600.000 tấn lương thực, thực phẩm gửi ra tiền tuyến và hơn 125.000 người con ưu tú lên đường ra trận, góp phần cùng cả nước đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Đất nước thống nhất, quân và dân Hải Dương vừa tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương; tham gia xây dựng những công trình trọng điểm của đất nước như: Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch... vừa chi viện kịp thời sức người, sức của để chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh Hải Dương luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; gắn nhiệm vụ quốc phòng với hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương với phương châm: Mỗi bước tăng trưởng về kinh tế là một bước củng cố vững chắc về quốc phòng, an ninh. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh luôn được coi trọng, duy trì thực hiện nền nếp, chất lượng; hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm đúng luật, đủ số lượng, có chất lượng ngày càng cao; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp, biên chế đủ số lượng, có chất lượng tốt cho các đơn vị.

Đặc biệt, LLVT tỉnh thường xuyên được chăm lo, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật... Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tham mưu thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, “đền ơn đáp nghĩa”, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Phát huy truyền thống và thành quả đạt được, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hải Dương nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc tinh thần, nội dung nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội các cấp. Tập trung triển khai thực hiện tốt các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hải Dương lần thứ XV xác định: Nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng lực lượng; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn và hành chính quân sự; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ.

Chủ động phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, xây dựng tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, văn hóa-xã hội phát triển, làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đại tá NGUYỄN HUY THĂNG, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hải Dương