Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về CTPN và bình đẳng giới, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về CTPN và bình đẳng giới. Bám sát chủ trương của Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu, Cục Chính trị đã kịp thời hướng dẫn, triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của phụ nữ; chú trọng chỉ đạo xây dựng điểm gắn với công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hội phụ nữ hoạt động hiệu quả; gắn hoạt động của hội với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động; bảo đảm đúng các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

leftcenterrightdel
 Phụ nữ Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 1 chăm sóc vườn hoa chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ quân khu lần thứ VI (2021-2026) (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: MẠNH QUỲNH

Ban Chấp hành Hội phụ nữ cơ sở, cán bộ phụ nữ các cấp luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của hội, đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; phối hợp với đoàn thanh niên, công đoàn tổ chức các phong trào, các nội dung thi đua đúng hướng dẫn, đạt hiệu quả thiết thực; phát huy thế mạnh, tiềm năng, sáng tạo của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt, triển khai đến từng cấp hội thực hiện hiệu quả Phong trào "Phụ nữ quân khu đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"... Nội dung, mục tiêu thi đua tập trung vào nhiệm vụ chính trị với nhiều hình thức phong phú, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ; qua đó động viên cán bộ, hội viên khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật như các phong trào: "Vào ca là vào vị trí chiến đấu", "Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt", "Tăng gia, lao động sản xuất giỏi", "Bữa cơm do phụ nữ tự đảm bảo", "Dạy tốt, học tốt"... Cùng với đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các tổ chức hội duy trì thường xuyên, bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho hội viên.

Thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các hội phụ nữ đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như: "Gia đình quân nhân kiểu mẫu"; "Gia đình quân nhân hạnh phúc-tiến bộ"; Câu lạc bộ "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "Cha mẹ mẫu mực-con cái thảo ngoan"... thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương thực hiện tốt quy định tại nơi cư trú, tham gia xây dựng "Ngõ xóm xanh, sạch, đẹp-văn minh", "Đường hoa phụ nữ"...

Qua phong trào thi đua và hoạt động của hội đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Hằng năm, có từ 98% đến 100% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua (tăng 3,6% so với giai đoạn trước); nhiều hội viên được khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong 5 năm (2016-2021), có 189 tập thể hội và 411 cá nhân phụ nữ được khen thưởng cấp quân khu và Tổng cục Chính trị; phụ nữ LLVT quân khu có 5 năm liên tục được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen.

Hoạt động của tổ chức hội luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của quân khu. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức hội vững mạnh phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị và tình hình dịch Covid-19. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng hội có trọng tâm, trọng điểm. Bình xét, phân tích chất lượng hằng năm, 100% tổ chức hội đạt vững mạnh, trong đó 20%-25% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc (tăng 4,76% so với giai đoạn trước).

Để có những kết quả nói trên, những năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp thuộc quân khu đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về mọi mặt để CTPN và phong trào phụ nữ ở cơ sở hoạt động ngày càng có nền nếp, hiệu quả; đồng thời, quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của CTPN trong tình hình mới.

Thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo CTPN và phong trào phụ nữ hướng vào thực hiện tốt chủ đề "Phụ nữ quân khu phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng LLVT quân khu VMTD, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh Phong trào thi đua "Phụ nữ quân khu bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" gắn với những phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU, Phó chính ủy Quân khu 1