leftcenterrightdel
Sư đoàn 3 thường xuyên duy trì hoạt động đọc báo giúp chiến sĩ trẻ cập nhật các nguồn thông tin lành mạnh. 

Nhằm tăng “sức đề kháng” trước “bả độc thông tin” trên internet và MXH, những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 (Quân khu 1) triển khai nhiều biện pháp góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Trong đó, sư đoàn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho bộ đội, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nhãn quan chính trị đúng đắn, trình độ lý luận sắc bén để nhận diện và có đủ khả năng "tự đề kháng”, đồng thời đấu tranh phản bác lại các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đến Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3), chúng tôi được Thiếu tá Bùi Anh Minh, Phó chủ nhiệm Chính trị đơn vị cho biết: "Để kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho bộ đội, ngoài việc tổ chức tốt hoạt động giáo dục chính trị cho các đối tượng theo kế hoạch, tổ chức thông báo thời sự chính trị hằng tuần, đơn vị đã triển khai hiệu quả các mô hình, như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”; “Mỗi tuần một điều luật”; “Chuyện tốt ở đại đội”; “Hộp sách báo thao trường”; “Tủ sách pháp luật”... Thông qua các mô hình này kịp thời thông tin tình hình quốc tế, trong nước, quân đội diễn ra trong tuần, trong tháng; tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tự miễn dịch trước các thông tin xấu độc, củng cố niềm tin vào sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam".

Tìm hiểu nội dung này tại Tiểu đoàn 15, đơn vị trực thuộc sư đoàn, chúng tôi được Đại úy Đào Văn Thắng, Chính trị viên tiểu đoàn chia sẻ: “Hiện nay, điện thoại thông minh, máy tính bảng kết nối internet trở thành công cụ hữu ích giúp cho cán bộ đơn vị có thể tìm hiểu, khai thác thông tin phục vụ quá trình học tập, công tác. Song, nếu không có bản lĩnh vững vàng, thiếu khả năng sàng lọc thông tin sẽ lại gây hệ quả tiêu cực. Thực hiện chỉ đạo của chỉ huy sư đoàn về quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng, trước giờ huấn luyện, cán bộ trung đội, đại đội giao nộp điện thoại thông minh, máy tính bảng (nếu có) cho chỉ huy đơn vị quản lý tập trung và nhận lại sau 21 giờ 30 phút cùng ngày. Điều này hạn chế được việc bộ đội tiếp cận với những thông tin xấu độc trên internet, MXH; đồng thời giúp cán bộ tập trung vào công việc hơn, dành nhiều thời gian gần gũi, quan tâm, chuyện trò, chia sẻ với chiến sĩ, qua đó nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng người để có biện pháp giáo dục, động viên kịp thời”.

Cùng với đó, những năm qua, cơ quan chính trị sư đoàn thường xuyên tham mưu cho cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, tọa đàm, trao đổi, tổ chức tham quan di tích lịch sử-văn hóa, bảo tàng; định kỳ hằng tháng tổ chức sinh nhật đồng đội… Đồng thời, sư đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, như: Nhà truyền thống, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh, hệ thống pa-nô khẩu hiệu... Thông qua đó lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của quân nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt, Sư đoàn 3 đã xây dựng và duy trì hiệu quả các trang, nhóm hoạt động trên MXH facebook, như: Bản tin Sao Vàng; Việt Nam trong trái tim tôi; Những bông hồng bốn bảy; Xuân Bồ vang mãi chiến công; Hào khí Chi Lăng; Ngôi sao Rừng dừa... để tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, vạch trần các thông tin "bẩn", thông tin xấu độc, hiện thu hút được hơn 20.000 thành viên tham gia, theo dõi.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá La Công Phương, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 3 cho biết thêm: "Để nâng cao khả năng “miễn dịch” trước các thông tin sai trái, xấu độc trên internet và MXH, thời gian tới, sư đoàn tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong việc nắm bắt thông tin, phát hiện những biểu hiện tư tưởng tiêu cực, nhận thức lệch lạc để kịp thời định hướng, ngăn chặn hiệu quả các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. Sư đoàn cũng đề ra các quy định để quản lý chặt chẽ việc sử dụng MXH của quân nhân; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng “hạt nhân nòng cốt” cả về trình độ lý luận lẫn khả năng sử dụng CNTT trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng vững vàng, không để bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, móc nối, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

TRẦN NHƯ KHÁNH