Thời gian qua, mặc dù thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, yêu cầu chất lượng các hoạt động ngày càng cao, song cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi ở cấp cơ sở. Các đơn vị đã chủ động nghiên cứu kế hoạch, hướng dẫn, quy chế, tích cực tìm tòi, sưu tầm tài liệu xây dựng kịch bản chương trình với chủ đề tuyên truyền phù hợp. Với thời gian ngắn, các đội đã sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền, cô đọng, giàu cảm xúc, giúp khán giả dễ xem, dễ nhớ…

leftcenterrightdel
Phần thi của đội Trung đoàn 1. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội thi. 

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc, truyền thống hào hùng, vẻ vang, kết quả xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đường lối, chính sách quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

leftcenterrightdel
 Phần thi của Trung đoàn 335.
leftcenterrightdel
 Cổ động viên nội dung thi tuyên truyền viên trẻ.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Trung đoàn 1; đội Trung đoàn 3 và Trung đoàn 335 đồng giải Nhì.

Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 324 đã được đổi mới toàn diện, có sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, đâu đâu cũng có phong trào thi đua; ở đâu, làm gì cũng đều thể hiện tinh thần thi đua quyết thắng. Thi đua thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tích cực nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Trao thưởng nội dung thi tuyên truyền viên trẻ.
leftcenterrightdel
Các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh 

 Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 324 đã lựa chọn 10 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị để tôn vinh, biểu dương.

Tin, ảnh: LÊ ANH TẦN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.