Trong 5 năm, tuổi trẻ học viện có 337 đề tài, sáng kiến; trong đó, chuyển giao, ứng dụng 76 đề tài, sáng kiến kỹ thuật vào quá trình giáo dục-đào tạo, huấn luyện của nhà trường. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh của Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong học viện.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội nghị tổng kết Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo Học viện Hậu cần năm học 2016-2017.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Hậu cần và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham quan sáng kiến Tuổi trẻ sáng tạo tháng 6-2020.
leftcenterrightdel
Học viên Học viện Hậu cần nghiên cứu các đề tài, sáng kiến Tuổi trẻ sáng tạo.
leftcenterrightdel
Sáng kiến Máy sát khuẩn tự động nhiều buồng của sĩ quan trẻ Học viện Hậu cần trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chùm ảnh: THANH HUYỀN - MINH TUẤN