Giai đoạn 2019-2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Tham mưu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, từng bước đổi mới công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua trong từng thời gian đều tập trung hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) và VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đồng thời quan tâm giải quyết khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến tiến bộ toàn diện, mạnh mẽ trong từng cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn (thứ hai, từ phải sang), Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật chủ trì đoàn kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật tại Nhà máy Z49, Binh chủng Công Binh. Ảnh: VĂN HOAN 

Bám sát chủ đề TĐQT hằng năm của toàn quân và của TCKT, cơ quan chính trị các cấp tham mưu đề xuất với cấp ủy, chỉ huy về nội dung, mục tiêu, biện pháp và hướng dẫn, chỉ đạo lập kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể ở từng cấp; tổ chức tốt việc phát động, giao ước, đăng ký phấn đấu, xây dựng động cơ và phát triển phong trào thi đua. Phong trào TĐQT trở thành động lực phát triển sức sáng tạo, năng lực hành động, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược về công tác kỹ thuật (CTKT) quân sự, công tác tham mưu kỹ thuật toàn quân, công tác tham mưu, CTKT của Tổng cục. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Tham mưu nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy TCKT, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đạt kết quả tốt; tập trung triển khai có trọng điểm 9 chương trình (7 đề án, 22 kế hoạch) thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTƯ) về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới.

Tham mưu cho QUTƯ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 và ban bành Nghị quyết 1656 về lãnh đạo CTKT đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiều đề án, dự án chiến lược, qua đó góp phần nâng cao hệ số trang bị kỹ thuật và xây dựng chính quy ngành kỹ thuật Quân đội, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Cùng với đó, tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng về công tác kỹ thuật quân sự. 

Bộ Tham mưu tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ 10 chương trình mục tiêu trọng điểm về CTKT quân sự, để giữ gìn, sử dụng lâu dài số VKTBKT hiện có và làm chủ VKTBKT mới. Tham mưu ban hành chỉ lệnh, hướng dẫn cho các chuyên ngành kỹ thuật bảo đảm VKTBKT cho các lực lượng huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Chỉ đạo tốt việc xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật theo chỉ thị của Thường vụ QUTƯ và Kế hoạch 1228 của Bộ Quốc phòng về sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến thuật; công tác quản lý kỹ thuật ngày càng đi vào nền nếp, chính quy; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong công tác tham mưu, chỉ huy kỹ thuật.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Bộ Tham mưu được tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 3 Cờ thi đua của Chính phủ, 2 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 13 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 1 Bằng khen của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, 1 Cờ thi đua của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, 2 Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; hàng trăm lượt tập thể và hơn 1.200 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng...

Trong những năm tới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029 của Bộ Tham mưu hướng trọng tâm vào quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tham mưu không ngừng đẩy mạnh thi đua, phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” của Tổng cục Kỹ thuật.

Bộ Tham mưu quyết tâm thi đua thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về CTKT quân sự; đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án, tạo chuyển biến, tiến bộ rõ nét trong CTKT, xây dựng ngành kỹ thuật phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả gắn kết giữa tổ chức thực hiện Phong trào TĐQT với phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức và các cuộc vận động; xây dựng Bộ Tham mưu TCKT VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ Bộ Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thiếu tướng PHÙNG NGỌC SƠN, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.