Trên sân bóng, bãi tập, khu rèn luyện thể lực của các đơn vị, chiến sĩ mới được đội ngũ cán bộ huấn luyện những nội dung như: Điều lệnh đội ngũ, rèn luyện thể lực, thể dục, bảo quản vũ khí trang bị và các hoạt động thể dục thể thao… Đây là những nội dung cơ bản nhằm hình thành cho chiến sĩ mới tư thế, tác phong, nếp sống chính quy của người quân nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 huấn luyện nội dung điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. 
leftcenterrightdel
Kiểm tra chỉ số ban đầu chất lượng thể lực của chiến sĩ mới ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 209. 
leftcenterrightdel

Kiểm tra co tay xà kép của chiến sĩ mới ở Đại đội 6, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 209. 

leftcenterrightdel
Bảo quản vũ khí trang bị ở Đại đội 5, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 209. 

Tin, ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.