Phóng viên (PV): Đồng chí hãy khái quát một số đặc điểm chủ yếu tác động đến Phong trào TĐQT của Cục Quân khí 5 năm qua?

leftcenterrightdel
Thượng tá Hà Đình Điệp. 

Thượng tá Hà Đình Điệp: Những năm gần đây, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT của Cục Quân khí được triển khai, thực hiện trong điều kiện khá thuận lợi. Các cơ quan, đơn vị đều xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua. Cục luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chỉ huy TCKT trong mọi hoạt động... Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện Phong trào TĐQT, Cục cũng gặp khó khăn nhất định như: Yêu cầu ngày càng cao của công tác kỹ thuật quân khí, các đơn vị cơ sở của Cục đóng quân chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa; tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mạng xã hội đến cán bộ, chiến sĩ; đời sống của một bộ phận cán bộ, nhân viên còn gặp khó khăn... ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và Phong trào TĐQT nói riêng. Trước những khó khăn ấy, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào TĐQT chặt chẽ, đạt kết quả thiết thực.

PV: Những kết quả nổi bật trong Phong trào TĐQT của Cục Quân khí giai đoạn 2019-2024 là gì, thưa đồng chí?

Thượng tá Hà Đình Điệp: Với quyết tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy, Thủ trưởng TCKT, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chỉ đạo, hướng dẫn công tác kỹ thuật quân khí toàn quân; chỉ huy, quản lý toàn diện hệ thống kho, xưởng sửa chữa quân khí cấp chiến lược của Bộ Quốc phòng... từ năm 2019 đến nay, Cục Quân khí đã hướng dẫn, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, khí tài, đạn dược cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; chỉ đạo các đơn vị tổ chức cấp phát, tiếp nhận, cấp đổi, thu hồi, điều chuyển dồn dịch và xử lý đạn cấp 5 theo các quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện nghiêm các quyết định của cấp trên về tổ chức lại cơ quan Cục bảo đảm an toàn, ổn định về chính trị, nội bộ đoàn kết thống nhất...

PV: Thực hiện Phong trào TĐQT, Cục Quân khí có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Đồng chí có thể giới thiệu một số mô hình tiêu biểu?

Thượng tá Hà Đình Điệp: Những năm qua, Cục Quân khí tổ chức thi đua toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Lĩnh vực nào cũng xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay. Tiêu biểu như mô hình thi đua: “Tổ khoa học trẻ”, “Tổ chuyên gia công, chế thử các sản phẩm” của Xưởng X260; “Tổ sáng tạo trẻ” của Kho K816. Từ các mô hình này đã động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Cục tích cực thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ năm 2019 đến nay, Cục có 894 đề tài, sáng kiến, giải pháp được các cấp công nhận có giá trị làm lợi cao. Mô hình: “Nhà lưới vườn rau tập trung”, “Chăn nuôi gà thương phẩm” của Kho KV3; "Trồng tiêu, cà phê, chanh leo, chuối" của Kho K896 đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của bộ đội. Các phong trào, mô hình do đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ phát động đang ngày càng giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

leftcenterrightdel

Chỉ huy Cục Quân khí kiểm tra công tác sửa chữa đạn dược tại Xưởng X265, tháng 11-2023. Ảnh: PHẠM THẾ QUYỀN 

Ngoài ra, Cục còn triển khai đồng bộ các biện pháp thi đua trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần “7 dám” gắn với thực hiện mục tiêu 3 giảm, 4 tăng (3 giảm: Giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật; giảm đơn thư nặc danh, mạo danh vượt cấp; giảm tai nạn giao thông; 4 tăng: Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra của các cấp ủy, chỉ huy các cấp; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ và đảng viên; tăng năng suất, chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật và bảo đảm an toàn; tăng thu nhập cho bộ đội) và mô hình “Cán bộ, đảng viên kèm cặp quần chúng và cấp dưới”.

PV: Để Phong trào TĐQT của Cục ngày càng hiệu quả cao, cần thực hiện tốt những vấn đề gì, thưa đồng chí?

Thượng tá Hà Đình Điệp: Tôi cho rằng, vấn đề quan trọng là phải làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT và Phong trào TĐQT. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, TCKT về công tác TĐKT.

Quá trình thực hiện Phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị trong Cục phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát thực, toàn diện, đột phá vào những trọng tâm, trọng điểm, nhất là khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng... Phấn đấu trong giai đoạn mới, Cục Quân khí luôn ổn định về chính trị, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các nhiệm vụ được giao.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.