Xác định giảng viên, giáo viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người học, các NTQĐ đã chú trọng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên ngoại ngữ có chất lượng cao. Đến nay, 100% giảng viên, giáo viên giảng dạy ngoại ngữ ở các NTQĐ được chuẩn hóa cả về bậc học, phương pháp sư phạm và năng lực ngoại ngữ, đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.0 trở lên (trước khi có Chỉ thị số 89/CT-BQP chỉ đạt 30%). Theo đánh giá của Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu): Hiện nay, nội dung, chương trình dạy, học ngoại ngữ trong các học viện, NTQĐ đã được chuẩn hóa. Cùng với đó, các học viện, NTQĐ đã bảo đảm đầy đủ giáo trình, tài liệu, học liệu cơ bản, từng bước hoàn thiện hệ thống giáo trình ngoại ngữ chuyên ngành. Giáo trình được lựa chọn sử dụng trong dạy, học ngoại ngữ tại các học viện, NTQĐ đều là giáo trình tiên tiến của thế giới, được lựa chọn kỹ, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội. Từ năm 2017 đến nay, Cục Nhà trường đã phối hợp với các học viện, NTQĐ biên soạn 10 đầu giáo trình ngoại ngữ chuyên ngành, 4 tài liệu dạy học, 16 sổ tay thuật ngữ chuyên ngành và 3 sách tham khảo, một bộ tranh phục vụ dạy, học ngoại ngữ.

leftcenterrightdel

Giờ học ngoại ngữ của học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ảnh: NGỌC HUYỀN

Ở các NTQĐ đang triển khai nhiều mô hình hay, biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, học viên, như: Thành lập và duy trì hoạt động của các “Tổ học tập ngoại ngữ”, “Câu lạc bộ tiếng Anh”; triển khai hệ thống bảng, biển, pa-nô, khẩu hiệu song ngữ, ghi chú mô hình, học cụ và quy định chào hỏi, báo cáo lên lớp, xuống lớp bằng ngoại ngữ; bổ sung sách, báo ngoại văn cho thư viện; lấy năng lực ngoại ngữ là một tiêu chí xét thăng quân hàm, nâng lương, khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ. Một số trường đã mạnh dạn thí điểm giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Nga; tổ chức hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn, bảo vệ luận văn, luận án bằng ngoại ngữ, đưa ngoại ngữ là môn thi tốt nghiệp đối với các cấp đào tạo... đã mang lại kết quả bước đầu và nhiều kinh nghiệm bổ ích. Cục Nhà trường đã tổ chức thành công các hội thi Olympic tiếng Anh, tiếng Nga; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan cấp phân đội tạo nguồn cán bộ đi đào tạo sau đại học và đi học ở nước ngoài. Cùng với đó, các NTQĐ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm trong dạy, học ngoại ngữ; đổi mới phương thức thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học viên; ưu tiên đầu tư trang thiết bị, xây dựng, củng cố phòng học đa năng, chuyên dùng phục vụ dạy, học ngoại ngữ. Cục Nhà trường cũng triển khai thành công Cổng thông tin điện tử và các phần mềm dùng chung phục vụ dạy và học ngoại ngữ trên mạng truyền dữ liệu số liệu quân sự, cung cấp cho các học viện, nhà trường tư liệu, công cụ, môi trường số phục vụ trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy, học và tự học ngoại ngữ. Qua đó, giúp cán bộ, sĩ quan vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tham gia tốt công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng và có khả năng tự nghiên cứu học tập, phát triển trong môi trường hội nhập quốc tế.

Hội nghị triển khai kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” được Cục Nhà trường tổ chức mới đây xác định mục tiêu đến năm 2025, cán bộ dưới 40 tuổi đều đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2; từ 40% đến 50% cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, chuyên môn kỹ thuật, kiểm soát cửa khẩu đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên. Đến năm 2030, xây dựng, hoàn thiện nội dung chương trình và phương pháp học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các loại hình đơn vị. 100% cán bộ dưới 40 tuổi đều đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp sư đoàn, cấp tỉnh và tương đương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên và ngoại ngữ chuyên ngành. Để đạt được các mục tiêu trong đề án của Bộ Quốc phòng đề ra, theo Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường: Các cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, việc phát huy vai trò chủ động, tích cực trong học tập ngoại ngữ của mỗi cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị sẽ là điều kiện tốt góp phần phục vụ trực tiếp nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

TRẦN THỊ THU THẢO