Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng PK-KQ đã phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ ít hiện đại đến từng bước hiện đại và hiện đại. Với ý chí quyết tâm và tinh thần “dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng”, Bộ đội PK-KQ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ ác liệt, chiến đấu anh dũng, kiên cường, cùng quân và dân cả nước đánh bại các kế hoạch, trận đánh, chiến dịch của đế quốc Mỹ, như: Kế hoạch “Mũi tên xuyên”, “Mũi lao lửa”…, đặc biệt là hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc, mà đỉnh cao là Chiến dịch “Phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương miền Bắc” tháng 12-1972, tạo ra bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản cục diện chiến tranh, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tiến tới cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

leftcenterrightdel
 Trao đổi phương án tổ chức huấn luyện bay. Ảnh: ĐỨC LƯU
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức huấn luyện bay. Ảnh: PHƯỢNG ĐÔNG

Trong từng chiến dịch và trong mỗi trận đánh, nhờ làm tốt công tác xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần-sức mạnh và niềm tin chiến thắng mà Bộ đội PK-KQ đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, tìm ra nhiều cách đánh hay, độc đáo, càng đánh càng mạnh, càng trưởng thành nhanh chóng, với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Qua chiến đấu, Bộ đội PK-KQ đã được tôi luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần can trường, gan góc và tài trí thông minh, sáng tạo tuyệt vời; các nhân tố đó đã hòa quyện vào nhau để tìm ra cách đánh, được đúc kết bằng những câu nói bất hủ, thể hiện phương châm sống và chiến đấu của Bộ đội PK-KQ, như: “Vạch nhiễu tìm thù”, “nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “thà hy sinh chứ nhất định không chịu rời trận địa”, “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”...

Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, Bộ đội PK-KQ đã tổ chức gần 50.000 trận chiến đấu, bắn rơi 2.635 máy bay Mỹ, bao gồm 36 kiểu loại, trong đó 64 máy bay B-52, có hơn 1000 chiếc rơi tại chỗ; bắn cháy, bắn chìm 9 tàu chiến, tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch...

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia được thực hiện trong điều kiện ngày càng khó khăn, tính chất phức tạp hơn. Vì vậy, tập trung xây dựng tốt nhân tố chính trị tinh thần là một trong những nội dung quan trọng, cốt lõi để Bộ đội PK-KQ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Làm chủ khí tài radar hiện đại để quản lý chặt chẽ vùng trời Tổ quốc.

Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng hiểu rõ lịch sử, truyền thống của dân tộc, Quân đội và của Quân chủng PK-KQ Anh hùng.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng cần phát huy lợi thế và hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục. Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần tập trung vào lịch sử, truyền thống của dân tộc, Quân đội, Quân chủng PK-KQ, nhất là những bài học hay, những kinh nghiệm quý mà ông cha ta, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng đã đúc rút trong các chiến dịch và từng trận đánh. Cùng với đó là những anh hùng lực lượng vũ trang, những tấm gương anh dũng trong chiến đấu, hy sinh đã đi vào huyền thoại, như anh hùng “Nguyễn Viết Xuân” với câu nói nổi tiếng “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo, hay biên đội “Lan, Túc, Quỳ, Phương”, “Hanh, Huân, Năm, Giấy” xuất kích, mở mặt trận trên không thắng lợi… để xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần-sức mạnh và niềm tin chiến thắng cho Bộ đội PK-KQ.

Hai là, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trên cơ sở thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ.

Nhìn lại lịch ѕử, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn khó khăn, ác liệt, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, ngày 9-3-1949, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Ban Nghiên cứu Không quân. Ngày 1-4-1953, Trung đoàn Pháo cao xạ 367 đầu tiên của Quân đội ta ra đời và trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngay sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, về tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Hà Nội chưa có pháo cao xạ như nhà chưa có nóc”. Hòa bình lập lại trên miền Bắc, với đường lối chính trị quân sự đúng đắn, Đảng và Nhà nước ta đã chăm lo phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, trong đó có các đơn vị Pháo cao xạ, Không quân, Ra đa, Tên lửa lần lượt được thành lập, hình thành nên Quân chủng PK-KQ có đủ 4 binh chủng hiện đại và lập nhiều chiến công xuất sắc.

Trong giai đoạn hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng tâm là giáo dục Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về quốc phòng, an ninh; nhất là quan điểm, đường lối về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Quân chủng lần thứ X. Trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, Bộ đội PK-KQ cũng phải nắm chắc đối tượng, đối tác của cách mạnh Việt Nam; đối tượng tác chiến của Bộ đội PK-KQ; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thâm độc của kẻ thù, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần - sức mạnh và niềm tin chiến thắng, quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
 Truyền thống vẻ vang là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không-Không quân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, sức mạnh và niềm tin chiến thắng trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội PK-KQ. 

Nhân tố chính trị, tinh thần - sức mạnh và niềm tin chiến thắng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Bộ đội PK - KQ. Nhưng, nhân tố đó không chỉ dừng lại ở nhận thức, tư tưởng, tình cảm, niềm tin mà phải thể hiện ở khả năng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu; khả năng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao cả trong thời bình và thời chiến.

Trong thực tế, để đào tạo được một phi công, một sĩ quan điều khiển tên lửa, sĩ quan ra đa, pháo phòng không, đội ngũ trắc thủ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật... có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn kỹ thuật giỏi là cả một quá trình giáo dục, huấn luyện bền bỉ, thường xuyên, rèn luyện rất kiên trì, công phu, vất vả, với nhiều khó khăn, thử thách phức tạp; thậm chí phải trải qua chiến đấu thì mới tôi luyện trưởng thành.

Vì vậy, trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng mới, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ phải không ngừng bồi dưỡng, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp; đặc biệt, phải phát huy vai trò nhân tố chính trị tinh thần trong hình thành phương án tác chiến; hình thành quan điểm, nguyên tắc, phương châm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội PK-KQ; bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không.

Bốn là, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, sức mạnh và niềm tin chiến thắng của Bộ đội PK-KQ trên cơ sở thường xuyên quan tâm, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn làm chủ vũ khí trang bị, phát huy trí tuệ tìm tòi cách đánh mưu trí sáng tạo.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho thấy, chỉ có xây dựng tốt nhân tố chính trị, tinh thần - sức mạnh và niềm tin chiến thắng mới phát huy được uy lực của vũ khí, trang bị và vận dụng được mọi khả năng để đánh thắng kẻ thù. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đòi hỏi công tác chính trị, tinh thần cần tập trung quán triệt sâu sắc về quy định, điều lệ công tác kỹ thuật. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, thái độ, động cơ đúng đắn, nâng cao trách nhiệm chính trị trong quản lý, bảo quản, sửa chữa và khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân chủng.

Thường xuyên quan tâm, cổ vũ động viên bộ đội ra sức học tập, rèn luyện làm chủ trang bị khí tài mới, cải tiến; đồng thời khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị được biên chế; tích cực, chủ động nghiên cứu đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ vào việc bảo đảm kỹ thuật để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ giữa công tác chính trị, tinh thần với tổ chức, chính sách.

Vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo nhân tố chính trị, tinh thần - sức mạnh và niềm tin chiến thắng của Bộ đội PK-KQ trong 60 năm qua vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay là vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, nhằm bảo đảm cho Quân chủng PK-KQ luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng HOÀNG VĂN LÂU, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.