Ra đời trên vùng đất giàu truyền thống yêu nước kiên trung, nơi có phong trào đấu tranh cách mạng phát triển sớm nhất cả nước, trải qua gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 1 luôn tỏ rõ lòng trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua gian khổ, hy sinh, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, xây đắp nên truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”.

Tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng, nhân lên niềm vinh dự, tự hào của vùng đất gắn liền với thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã quán triệt, triển khai cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quân khu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP). Nổi bật là: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; các tiềm lực khu vực phòng thủ (KVPT) được củng cố, tăng cường; cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung nhiều nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT quân khu được nâng lên. Tổ chức và phát huy tốt hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vân động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

LLVT quân khu luôn chủ động, nhạy bén trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình" và thủ đoạn "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng”; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh (QPAN) trên địa bàn. Tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

LLVT quân khu được xây dựng vững mạnh về chính trị, trận địa tư tưởng của Đảng trong quân khu được giữ vững, tăng cường; cán bộ, chiến sĩ luôn gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Tổ chức biên chế được kiện toàn đúng quy định; chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến KVPT được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu khi có tình huống. Nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có tiến bộ tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, vũ khí trang bị, kho, trạm an toàn tuyệt đối; an toàn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; không có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; triển khai xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không” trong toàn Đảng bộ mang lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ; đối ngoại quốc phòng gắn với ngoại giao nhân dân được triển khai tích cực, đã góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP, tạo môi trường thuận lợi, ổn định để các địa phương trên địa bàn quân khu phát triển giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QPAN, xứng đáng là phên giậu vững bền nơi địa đầu Tổ quốc.

Tiếp tục bồi đắp truyền thống, làm sâu đậm hơn thành tích đạt được, xây dựng LLVT quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT quân khu gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; nhất là nâng cao khả năng cơ động SSCĐ, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống của LLVT quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, các lực lượng trong và ngoài quân đội tăng cường các biện pháp nắm tình hình; kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng", giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Đồng thời chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng gắn với ngoại giao nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tập trung xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các tỉnh trên địa bàn thành KVPT vững chắc. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước mắt làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

Trung tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1