Chính vì vậy, thời gian qua, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị an toàn của đơn vị có bước chuyển biến vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Lữ đoàn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Mô hình ‘Mỗi tuần một điều luật” được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297 nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Đến Lữ đoàn 297 những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí sôi nổi, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao Quyết thắng - Lập công dâng Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm hướng vào “thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch nghiêm nhất”. Thượng tá Bùi Văn Thủy, Phó chính ủy, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Lữ đoàn cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định công tác quản lý kỷ luật là một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Xuất phát từ thực trạng chấp hành kỷ luật của đơn vị, Đảng ủy Lữ đoàn đã triển khai nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác này với nhiều nội dung, biện pháp sát thực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu trong chấp hành kỷ luật, quyết tâm bứt phá, vươn lên xây dựng đơn vị vững về chính trị, mạnh về quân sự, nghiêm minh về kỷ luật, có sức chiến đấu cao; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để việc chấp hành pháp luật, kỷ luật trở thành yếu tố “tự giác” trong mỗi tập thể, cá nhân, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, cách làm theo hướng cụ thể, thiết thực từ đó đã “mềm hóa” công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với tổ chức tốt phong trào thi đua, tạo môi trường để bộ đội rèn luyện, cống hiến, khắc phục tư tưởng ngại học tập pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; giúp mỗi quân nhân hiểu pháp luật, kỷ luật không chỉ là những quy định, hình thức và mức xử phạt... mà còn bảo vệ quyền lợi, lợi ích, công bằng, hình thành nhân cách cho quân nhân.

Thực tế cho thấy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn 297 được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, phương pháp có chiều sâu, đạt kết quả vững chắc. Các cơ quan, đơn vị bám sát tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý kỷ luật.

Thiếu tá Nguyễn Đức Phú, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Để duy trì hiệu quả công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, cấp tiểu đoàn thành lập ban chỉ đạo, ban biên tập, tổ tư vấn pháp luật. Hằng tuần, Ban biên tập trực tiếp soạn thảo bộ câu hỏi, đáp án pháp luật với nội dung ngắn gọn, tính khái quát cao, gắn với liên hệ, định hướng cho đơn vị, quân nhân thực hiện. Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân thành lập ở cấp đại đội, có nhiệm vụ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thảo luận, trả lời câu hỏi và định hướng nhận thức, hành động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đầu tuần, tiểu đoàn triển khai câu hỏi; trong tuần, các đơn vị tổ chức thảo luận, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ trả lời; cuối tuần, đơn vị kiểm tra nhận thức, đánh giá kết quả. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương qua sinh hoạt, điểm danh, trên truyền thanh nội bộ. Tiểu đoàn chọn đơn vị làm điểm và thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, kịp thời khắc phục những hạn chế”.

Một trong những điểm nhấn của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn 297 thời gian qua là đơn vị xây dựng, triển khai nhiều mô sáng tạo, hiệu quả, như: “Tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật”, “Tổ tư vấn hạnh phúc, hôn nhân gia đình”, “Điểm học tập chính trị, pháp luật ngoài trời”…

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Xuân Nghị, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 cho niết: “Để các mô hình trở thành phong trào thi đua sôi nổi, đơn vị ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tuyên truyền; tăng cường biện pháp quản lý, phát huy tủ sách pháp luật; tổ chức giao lưu, diễn đàn, thông báo tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn... Cùng với đó, đơn vị coi trọng biện pháp cụ thể hóa thành các phong trào thi đua với chỉ tiêu sát thực để cán bộ, chiến sĩ tự giác thực hiện, như  phong trào: “Cán bộ, chiến sĩ nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Chi đoàn không có đoàn viên vi phạm kỷ luật”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Tuần Thanh niên tự giác, tự quản, tự rèn”… tạo được không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa trong toàn đơn vị”.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Tuổi trẻ Lữ đoàn 297 “nói không” với vi phạm pháp luật, kỷ luật” tổ chức cuối năm 2019.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, thông qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi, tọa đàm, diễn đàn, lồng ghép hoạt động vui chơi giải trí trên thao trường, bãi tập; hay như mỗi đơn vị đều có bảng dán nội dung điều luật được trình bày đẹp, bắt mắt, treo cố định tại nơi nhà ở để bộ đội dễ dàng quan sát, học tập… Đến nay việc học tập, giáo dục pháp luật trở thành nhu cầu thiết yếu của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297. Mặt khác, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình để giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật đối với quân nhân; biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích và xử lý kỷ luật bảo đảm tính nghiêm minh, chống biểu hiện bao che, giấu diếm khuyết điểm; tăng cường đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ; chủ động nghiên cứu, dự báo các tình huống, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Với những biện pháp đồng bộ, sáng tạo, kết quả giáo dục, phổ biến pháp luật của Lữ đoàn 297 từ đầu năm đến nay, 100% các nội dung đạt yêu cầu, hơn 83% khá, giỏi; xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật mọi lúc, mọi nơi cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị an toàn tuyệt đối… Qua đó góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: VŨ THƯ - VĂN CƯỜNG