Trong công việc chuyên môn anh là cán bộ luôn chủ động, chịu khó học hỏi cấp trên và đồng nghiệp; tích cực tự học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đại tá Đậu Trọng Quang (bên phải) trao đổi nội dung công việc với đồng nghiệp.

Là phó trưởng phòng, anh Quang cùng tập thể cán bộ trong phòng luôn trăn trở với công việc, chủ động tham mưu với cấp trên nhiều nội dung đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao. Từ năm 2019 đến nay, Đại tá Đậu Trọng Quang đã cùng tập thể cán bộ Phòng Tổ chức quy chế nghiên cứu, tham mưu đề xuất với thủ trưởng Cục Tổ chức báo cáo trên sửa đổi, bổ sung, ban hành một số văn bản quan trọng như: Quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chính ủy, chính trị viên, chủ nhiệm chính trị; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-CT ngày 21-2-2019 của Chủ nhiệm TCCT); nghiên cứu, tham mưu, giúp thủ trưởng Cục Tổ chức, thủ trưởng TCCT xây dựng 3 chuyên đề phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các đề án của Trung ương, gồm: Chuyên đề “Nguyên tắc, cơ chế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam”; Báo cáo chuyên đề “Hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; đề xuất bổ sung, sửa đổi các nội dung liên quan trong Điều lệ Đảng”; Chuyên đề “Thực trạng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở trong quân đội”.

Dịp chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại tá Đậu Trọng Quang được cấp trên tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ trong cùng thời điểm. Anh đã chủ động dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, tham mưu đề xuất với cấp trên xây dựng nhiều báo cáo của Thường vụ QUTƯ đạt kết quả tốt; tiêu biểu như: Báo cáo của Thường vụ QUTƯ về tổng kết việc thực hiện phân bổ đại biểu của Đảng bộ Quân đội dự Đại hội Đảng toàn quốc; Báo cáo của QUTƯ về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Quân đội; nghiên cứu, tham mưu đề xuất nội dung giúp thủ trưởng Cục Tổ chức báo cáo thủ trưởng TCCT, thủ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng theo đề xuất của các Tiểu ban Đại hội XIII, trọng tâm là dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian gần đây, Đại tá Đậu Trọng Quang cùng tập thể phòng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với thủ trưởng cấp trên chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc QUTƯ ban hành quy chế làm việc; rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Nghiên cứu, tham mưu với thủ trưởng Cục Tổ chức báo cáo, đề xuất với thủ trưởng TCCT chỉ đạo các cơ quan chức năng của QUTƯ, Bộ Quốc phòng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 và  quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của QUTƯ. 

Trách nhiệm, nhiệt tình và luôn chủ động trong công việc, được đồng nghiệp tín nhiệm cao, hai năm liền (2019, 2020), Đại tá Đậu Trọng Quang được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

XUÂN THỦY