Đảng ủy quân sự, Bộ CHQS thành phố luôn làm tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc; xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức với chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hằng năm, Đảng ủy quân sự, Bộ CHQS thành phố luôn lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về nhiệm vụ huấn luyện (HL), SSCĐ.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Hải Phòng báo cáo quyết tâm chiến đấu tại Hội nghị Đảng ủy Quân sự trong diễn tập khu vực phòng thủ TP Hải Phòng năm 2021. Ảnh: DUY ĐÔNG 

Xác định đội ngũ cán bộ là khâu then chốt quyết định đến kết quả HL, do đó, Đảng ủy quân sự, Bộ CHQS thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị đủ về số lượng, tốt về chất lượng, có cơ cấu phù hợp. Chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về tổ chức và phương pháp HL, trình độ quản lý, điều hành HL; duy trì nghiêm túc việc thông qua giáo án, bài giảng, hoàn thành tốt nội dung, chương trình HL.

Trên cơ sở Đề án “Đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý điều hành HL”, Đảng ủy quân sự, Bộ CHQS thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng HL. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện đúng phương châm HL “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực; “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ (DQTV), “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với lực lượng dự bị động viên (DBĐV), lấy giáo dục chính trị làm cơ sở, HL chiến thuật là trung tâm, HL cán bộ là then chốt.

Tổ chức HL sát thực tế chiến đấu, coi trọng yêu cầu tác chiến mới, tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Chú trọng việc nghiên cứu, đổi mới cách đánh phù hợp với sự phát triển của đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, trang bị vũ khí hiện có, phù hợp với điều kiện chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Bộ CHQS thành phố đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công các cuộc diễn tập KVPT thành phố, quận, huyện, nhất là cuộc diễn tập KVPT năm 2021 với nhiều điểm mới, như: Trong cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương chỉ đạo diễn tập điểm về phòng không nhân dân cho ban chỉ đạo phòng không nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham quan, học tập; tổ chức một số hội nghị vận hành cơ chế mới trong nội dung thiết quân luật, giới nghiêm; tổ chức bàn giao nhân lực, tàu thuyền cho các đơn vị của quân khu và Bộ Quốc phòng...

Các cuộc diễn tập thể hiện rõ vai trò Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; thông qua diễn tập nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP, QSĐP; nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT trong các trạng thái quốc phòng, kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tác chiến sát với yêu cầu, nhiệm vụ và khả năng của địa phương.

Công tác xây dựng lực lượng DQTV được cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Hiện nay, tỷ lệ DQTV toàn thành phố đạt 1,58% dân số; công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, HL và hoạt động của DQTV có bước đổi mới, sáng tạo, chất lượng tổng hợp từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở từng địa phương, cơ sở. Đội ngũ cán bộ quân sự các cấp có năng lực tốt trong quản lý, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ...

Hằng năm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm đúng luật. Lực lượng DBĐV được xây dựng theo hướng “hùng hậu, rộng khắp, chất lượng ngày càng cao”, đáp ứng yêu cầu động viên trong mọi tình huống. Việc đăng ký, quản lý nguồn DBĐV được thực hiện theo đúng nguyên tắc, đủ quân số, tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 80%; đồng thời triển khai hiệu quả Pháp lệnh Động viên công nghiệp, bảo đảm chỉ tiêu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. 

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT TP Hải Phòng (20-11-1946 / 20-11-2021), những năm tới, Đảng ủy quân sự, Bộ CHQS thành phố xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng LLVT theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng lực lượng bộ đội chủ lực theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ; năng lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền thành phố về nhiệm vụ QP, QSĐP.

Thường xuyên bổ sung kế hoạch tác chiến; làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng và khả năng cơ động, sẵn sàng xử trí thắng lợi mọi tình huống. Chú trọng xây dựng lực lượng DBĐV, DQTV vững mạnh, rộng khắp, chất lượng ngày càng cao, tin cậy về chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của các ban CHQS tự vệ; các đại đội dân quân cơ động, hải đội dân quân thường trực; DQTV biển trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN MINH QUANG, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Hải Phòng