Chứng kiến một giờ học tập chính trị ở Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 368 thông qua video chuyên đề được cơ quan chính trị của lữ đoàn chuẩn bị, chúng tôi nhận thấy phần hình ảnh sinh động, lời bình ngắn gọn, nhiều thông tin, mạch lạc, tạo hứng thú đối với người học. Tham gia xây dựng các video phục vụ công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, Trung úy Mai Ngọc Sơn, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 368, chia sẻ: “Được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ, tôi đã tích cực sưu tầm tư liệu, tranh thủ ý kiến góp ý của cấp trên và đồng đội; tổ chức dựng các video bài giảng, đồng thời tận dụng thời gian thục luyện, bảo đảm phương pháp sinh động, lôi cuốn người học”.

leftcenterrightdel
Trung úy Lê Hữu Việt, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1 duy trì trung đội thảo luận chính trị. 

Tại buổi thảo luận về chủ đề phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới do Trung úy Lê Hữu Việt, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 duy trì, các chiến sĩ hăng hái tham gia phát biểu; nhiều ý kiến thẳng thắn, mang tính phản biện nhằm làm rõ các vấn đề, nội dung được đề cập. Chia sẻ với chúng tôi, Binh nhất Mai Tiến Dũng, Khẩu đội 1, Trung đội 1 nói: “Nội dung các buổi thảo luận, chúng tôi đều được cán bộ trung đội gửi tài liệu trước để nghiên cứu; đến hôm thảo luận, những vấn đề cơ bản được trung đội trưởng hệ thống lại, những vấn đề mới, chưa rõ thì cùng trao đổi làm sáng tỏ. Sau mỗi vấn đề, đồng chí trung đội trưởng đều định hướng nhận thức, hướng dẫn hành động, cách thức vận dụng kiến thức vào thực tế”.

Để công tác giáo dục chính trị có nền nếp, đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 368 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và kế hoạch giáo dục chính trị của quân đoàn, lữ đoàn năm 2021. Trong điều kiện dịch Covid-19, lữ đoàn tiến hành tổ chức học tập chính trị cho đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ bảo đảm đủ nội dung, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Cơ quan chính trị lữ đoàn tiến hành ghi hình, dựng video về các chuyên đề học tập của đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ; bồi dưỡng phương pháp duy trì thảo luận, tổ chức học tập ở cấp trung đội. Đối với đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tiến hành tự nghiên cứu nội dung các chuyên đề giáo dục chính trị tại tổ học tập chính trị do đồng chí tổ trưởng hoặc tổ phó trực tiếp duy trì.

Đại tá Trương Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn 368 cho biết: “Để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lữ đoàn thực hiện nghiêm túc các chế độ: Thông báo chính trị-thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; ngày chính trị và văn hóa tinh thần, ngày pháp luật hằng tháng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ và các thiết chế văn hóa, dân chủ trong đơn vị được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định”.

 Chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra sâu sát quá trình thực hiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chính trị được thực hiện ở tất cả đơn vị trong lữ đoàn. Đơn vị lựa chọn những đồng chí có phương pháp giảng dạy chính trị tốt, tiến hành thông qua bài giảng, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm; tổ chức ghi hình các bài giảng, gửi cho các tổ; các đơn vị tổ chức trình chiếu để bộ đội học tập, nắm được những nội dung cốt lõi, đồng thời sử dụng hệ thống loa truyền thanh nội bộ để phát đến từng phòng nghỉ của các trung đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Trong năm 2021, Lữ đoàn 368 đã hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng đúng thời gian, kế hoạch; cán bộ, chiến sĩ đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bài và ảnh: SỸ ĐỒNG