leftcenterrightdel
Biên đội tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân thực hiện nhiệm vụ trên biển. 
leftcenterrightdel

 Biên đội tàu của Lữ đoàn 172 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên biển. 

leftcenterrightdel
 Huấn luyện thực hành bắn ngư lôi trên biển. 
leftcenterrightdel
Quan sát phát hiện mục tiêu trên biển. 

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 315, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân huấn luyện chuẩn bị đạn ngư lôi.
leftcenterrightdel
  Bảo quản vũ khí trên tàu sau huấn luyện.
leftcenterrightdel
 Bảo quản tỉ mỉ từng chi tiết, đảm bảo tình trạng kỹ thuật trang bị tốt.
leftcenterrightdel

Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 172. 

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân kiểm tra huấn luyện tại Lữ đoàn 172.
leftcenterrightdel
 Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu.
leftcenterrightdel
 Chiến sĩ mới tham quan, học tập công tác huấn luyện chiến đấu trên tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân.

 VŨ HƯỞNG - ĐỨC TUẤN - HOÀNG DIỆU (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.