Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị có thủ trưởng các quân khu, các đồng chí chính ủy, phó chính ủy, bí thư Đảng ủy các cơ quan trực thuộc Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, lãnh đạo các cơ quan chức năng và nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội.

Công trình “Lịch sử Công tác Đảng, Công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2000-2020” có 3 chương, là công trình nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng có nội dung làm nổi bật quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; những thành công nổi bật của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị giai đoạn 2000-2020; đặc biệt, rút ra được 7 bài học kinh nghiệm quý báu về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công trình đã trải qua 4 lần bổ sung, sửa đổi bản thảo. Đến nay, Ban biên soạn công trình đã nhận được 70 ý kiến tâm huyết đóng góp bằng văn bản kèm theo nội dung sửa trực tiếp vào bản thảo. Quá trình nghiên cứu, Ban biên soạn đã kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu, tổng kết của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Nội dung của công trình còn là những tư liệu, tài liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các học viện nhà trường; tuyên truyền, giáo dục tại các cơ quan, đơn vị về truyền thống, lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị cho các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân. Qua đó, bảo đảm cho Quân đội ta luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp tham luận, ý kiến về: Kết cấu của công trình; làm rõ những vấn đề cơ bản về lịch sử và thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2000-2020; chỉ rõ những thành công, hạn chế, các bài học kinh nghiệm và phương hướng vận dụng.

Nhìn chung, các ý kiến đều khẳng định công trình nghiên cứu đúng đối tượng, xác định rõ phạm vi nghiên cứu, đáp ứng được các yêu cầu, tính chất của một công trình lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công trình đạt chất lượng tốt, thể hiện tính khái quát, chặt chẽ, chuẩn xác và có sự đầu tư nghiên cứu công phu, nghiêm túc cả về nội dung và hình thức thể hiện, phù hợp với tiến trình lịch sử.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Sự thành công của công trình sẽ góp phần giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, năng lực về tổ chức và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên cán bộ chính trị, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Thực hiện: THANH HÀ - VIỆT HÀ