Để đạt được kết quả trên, một trong những biện pháp hiệu quả là Trung đoàn quyết liệt triển khai thực hiện tốt mô hình “Giờ bồi dưỡng về điều lệnh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”. Thực hiện mô hình này, hằng tháng, Trung đoàn chọn một nội dung bồi dưỡng cho cán bộ, sĩ quan; hằng tuần, cấp tiểu đoàn tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ thuộc quyền; cấp đại đội bồi dưỡng hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ.

Tùy vào đặc điểm, nhiệm vụ, Trung đoàn còn tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên sâu riêng cho sĩ quan trẻ, cán bộ quân sự, cán bộ chính trị, tiểu đội trưởng... Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề còn hạn chế trong huấn luyện điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và những chỉ thị, văn bản, quy định pháp luật mới... Hình thức bồi dưỡng đa dạng như: Thông qua hội thi, tham quan học tập lẫn nhau và bồi dưỡng qua diễn đàn, tọa đàm, trao đổi... Đơn vị cũng xây dựng bảng biển, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ; nắm chắc trình độ, tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội, từ đó phân loại cụ thể để xác định nội dung, hình thức bồi dưỡng phù hợp. Với những quân nhân chậm tiến hay bộ phận, đơn vị hạn chế, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phân công cấp ủy viên, cán bộ có năng lực, kinh nghiệm bồi dưỡng linh hoạt theo phương pháp kết hợp mềm dẻo, kiên trì theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quân sự với giáo dục, thuyết phục, động viên và duy trì nghiêm nền nếp chính quy, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

leftcenterrightdel

Giờ bồi dưỡng điều lệnh tại Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Định.

Có mặt tại đơn vị vào giờ thứ tám, chúng tôi thấy các phân đội đều tổ chức giờ bồi dưỡng với những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực, bổ ích. Ở Tiểu đoàn 2, Đại đội 4 phổ biến quy định về đóng quân canh phòng, Đại đội 8 thống nhất cách sắp xếp trật tự nội vụ, Đại đội 5 tổ chức bồi dưỡng về lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi của quân nhân... Chiến sĩ Nguyễn Phan Thanh Cường (Đại đội 5), cho hay: “Giờ bồi dưỡng tuy ngắn nhưng nội dung rất thiết thực, giúp chúng tôi nâng cao kiến thức, kỹ năng chấp hành lễ tiết tác phong quân nhân mọi lúc, mọi nơi”.

Bài và ảnh: ĐỨC NGUYỄN