Đó là lời động viên, giao nhiệm vụ của Chính trị viên Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) ngay sau khi kết thúc giai đoạn hỏa lực chuẩn bị trong diễn tập đề mục “Tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường không”, do Sư đoàn 9 chỉ đạo tổ chức.

Trong suốt các giai đoạn diễn tập, đội ngũ cán bộ chính trị của Trung đoàn 2 luôn phát huy tốt vai trò chủ trì về công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT). Trên cương vị chính ủy, chính trị viên, đội ngũ này luôn nhiệt tình, xông xáo, kịp thời nắm bắt tư tưởng chiến sĩ qua từng trận đánh. 

Đại úy Phạm Minh Lợi, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Diễn tập cũng như một cuộc chiến đấu, hoạt động CTĐ, CTCT phải được tiến hành cả trước, trong và sau mỗi trận đánh. Trong đó, nhiệm vụ động viên, khích lệ tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội cần làm thường xuyên, kịp thời, nhất là những lúc khó khăn, gian khổ, công việc nặng nhọc. Muốn vậy, cán bộ chính trị phải nắm chắc diễn biến chiến đấu, bám sát bộ đội trong mọi tình huống”.

Động viên, khích lệ bộ đội không chỉ bằng lời nói mà còn thể hiện bằng hành động, tình cảm và sự gương mẫu của cán bộ nói chung và cán bộ chính trị nói riêng. Theo Thượng úy Trịnh Xuân Sang, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 2), quá trình luyện tập, có những tình huống thực tế như: Chiến sĩ mệt quá nên ngủ thiếp đi trong lúc ẩn nấp chờ cơ động; chiến sĩ tham gia diễn tập lần đầu nghe tiếng đạn, mìn nổ là bị tâm lý lo sợ; cũng có trường hợp ngại đào công sự, hầm hào... Những lúc đó, chính trị viên đại đội phải dự báo được tình hình, nhắc nhở chung trong đơn vị để phòng ngừa; phân loại tư tưởng, gặp gỡ, động viên bộ đội, trực tiếp làm cùng chiến sĩ khi cần thiết để “xốc” lại tinh thần cho toàn đơn vị. 

leftcenterrightdel

Chi bộ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 434, Quân đoàn 4) kết nạp đảng viên trên trận địa diễn tập. 

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) cơ động tiến công địch trong diễn tập. 

Khi thực hành diễn tập, các tình huống diễn ra liên tục, căng thẳng, cường độ cao tác động trực tiếp đến tâm lý, tư tưởng chiến sĩ. Do vậy, đội ngũ cán bộ chính trị các khung diễn tập chủ động chuẩn bị phương án, cách thức tiến hành CTĐ, CTCT sát với điều kiện thực tế của đơn vị, nhất là bộ phận làm nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, mức độ nguy hiểm cao.

Ở mỗi cấp, cán bộ chính trị phải có biện pháp động viên, khích lệ bộ đội khác nhau, không áp dụng máy móc theo hướng dẫn, thông báo của trên. Đặc biệt, ở Trung đoàn 2 và các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 tham gia diễn tập thường lựa chọn, tổ chức kết nạp Đảng cho chiến sĩ ngay tại trận địa. Việc làm này đã góp phần thiết thực khích lệ chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, phấn đấu giành kết quả cao trong từng giai đoạn diễn tập. 

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Trung đoàn 2 cho biết: “Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, sát thực tế chiến đấu nhất nên tiến hành CTĐ, CTCT trong diễn tập có đặc thù riêng, bao gồm nhiều hoạt động đan xen, liên tục, kết hợp nhiều hình thức, phương pháp phù hợp; trong đó, việc động viên, khích lệ bộ đội phải kịp thời, sát tình huống, bảo đảm ngắn gọn, hiệu quả nhằm tạo khí thế để mọi cán bộ, chiến sĩ hăng hái vươn lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: THÀNH CƯỜNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.