Đồng thời thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện nhiệm vụ tại Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội, trái tim của cả nước, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của sư đoàn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, tinh thần dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo trong công tác, thực hiện nhiệm vụ.

Từ yêu cầu đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 301 đã triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 301 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301 tham gia diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên hai cấp có một phần thực binh năm 2021 của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.  Ảnh: MẠNH THẮNG 

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các chủ trương, giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Tập trung quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên và ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Để công tác giáo dục đạt hiệu quả cao, sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt các biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với giáo dục riêng, làm tốt công tác quản lý tư tưởng, kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh; bảo đảm cán bộ, chiến sĩ giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Vì thế, nhận thức và trách nhiệm của bộ đội về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ có sự chuyển biến tiến bộ rõ nét.

Chỉ huy sư đoàn luôn coi trọng công tác xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện ở các cấp, chú trọng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ. Để huấn luyện đạt hiệu quả cao đòi hỏi đội ngũ cán bộ vừa phải có năng lực tham mưu, thực hành huấn luyện, vừa phải sâu sát kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thực hiện.

Do đó, sư đoàn luôn làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là bồi dưỡng, tập huấn cán bộ theo phân cấp trước khi bước vào huấn luyện. Thực hiện chủ trương này, hằng năm sư đoàn tổ chức hai đợt tập huấn, thời gian mỗi đợt từ 7 đến 10 ngày. Năm 2021, 100% cán bộ của sư đoàn huấn luyện theo phân cấp; qua kiểm tra, có trên 90% cán bộ tiểu đoàn, 80% cán bộ trung đội, đại đội đạt khá, giỏi. Kết quả này góp phần quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

Ngoài ra, đơn vị cũng đề cao, khuyến khích tinh thần tự giác nghiên cứu học tập, nâng cao kiến thức, nhất là kiến thức về khoa học công nghệ mới, kiến thức chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ trẻ. Trước mỗi mùa huấn luyện, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị luôn sâu sát kiểm tra, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị; khắc phục triệt để tình trạng huấn luyện chay, bảo đảm huấn luyện tốt trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.

Đội ngũ cán bộ chủ động, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình huống, phương án, nhiệm vụ, gắn với địa bàn, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị hiện có của đơn vị. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại dài ngày; làm tốt công tác quản lý, điều hành huấn luyện; duy trì chặt chẽ chế độ theo dõi, kiểm tra, rút kinh nghiệm, đánh giá, làm rõ nguyên nhân mạnh-yếu để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. 

Xác định SSCĐ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Sư đoàn 301 quán triệt sâu kỹ đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị luôn duy trì nền nếp chế độ trực SSCĐ ở các cấp; xây dựng và luyện tập thuần thục các phương án; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội diễn ra trên địa bàn.

Thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn, các mục tiêu đảm nhiệm, xây dựng, bổ sung đầy đủ các văn kiện tác chiến theo nhiệm vụ được giao; bảo đảm 100% quân số, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào, Sư đoàn 301 cũng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐÀO VĂN NHẬN, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội