Xác định diễn tập giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là hình thức huấn luyện cao nhất, Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ diễn tập. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT), phòng thủ dân sự, xử lý tình huống an ninh, trật tự đúng nguyên tắc, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, sát với thực tế của từng địa phương. Trong năm 2023, có 10 quận, huyện và Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn Bộ binh 10, các đại đội thuộc Phòng Tham mưu (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) và 63 xã, phường, thị trấn của thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT với quy mô, hình thức, nội dung khác nhau.

leftcenterrightdel
Thực hành xử trí tình huống trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 tại quận 10, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TRẦN PHONG 

Điểm nhấn ở các cuộc diễn tập trong năm 2023 là cơ chế vận hành được thực hiện thông suốt và hiệu quả. Trước hết, nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập là phương pháp diễn tập được đổi mới, phát huy cao nhất vai trò của các ban, ngành, đoàn thể và vai trò nòng cốt của LLVT trong tham mưu tổ chức thực hiện. Cấp ủy các cấp đã quán triệt nghiêm, triển khai và vận dụng hiệu quả các nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố vào từng nội dung diễn tập. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị của LLVT thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, viên chức, nhân dân nắm được tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ diễn tập, xây dựng quyết tâm cao, từ đó tổ chức xây dựng văn kiện, kế hoạch sát thực tế, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị và thao trường diễn tập... Chất lượng diễn tập vận hành cơ chế Ban chỉ huy phòng, chống khủng bố, Ban chỉ đạo KVPT, Hội đồng cung cấp... đã được nâng lên rõ rệt. Nhận thức của cán bộ tham gia khung tập về từng tình huống và nhiệm vụ trong từng tình huống đã được nâng cao, từ đó góp phần vào thành công của các nội dung vận hành cơ chế và thành công của cuộc diễn tập.

Ngoài ra, nội dung diễn tập, nhất là phần thực binh có những điểm nhấn về phương pháp điều hành, giải quyết các vấn đề mới, vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoạt động tác chiến phòng thủ ở địa bàn thành phố với quy mô, hình thức, yêu cầu cao hơn so với những năm trước. Nhiều đề mục, đầu bài được xây dựng thể hiện sự phối hợp giữa đơn vị chủ lực với cấp ủy đảng, chính quyền và LLVT địa phương trong bảo vệ, đánh chiếm lại các mục tiêu trọng yếu, chiến đấu bảo vệ KVPT. Một số nội dung được kết cấu phù hợp với đặc điểm đô thị đặc biệt của TP Hồ Chí Minh như đánh địch tập kích hỏa lực đường không, đã giải quyết nội dung diễn tập đánh địch tiến công hỏa lực đường không vừa kết hợp với xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sập đổ công trình trong thời bình. Ngoài ra, còn các đề mục phù hợp khác như: Xử lý tai nạn đường sắt trong đô thị, ứng phó sạt lở bờ sông và phòng, chống thiên tai, phòng thủ bờ biển...

Nhiều nội dung diễn tập được luyện tập kỹ lưỡng, sau đó ghi hình để trình chiếu dẫn dắt tình huống theo các vấn đề huấn luyện, giai đoạn diễn tập, bảo đảm chất lượng về nội dung và thời gian, góp phần làm phong phú, sinh động thêm hình thức thể hiện trong diễn tập. Quá trình diễn tập, các đơn vị, địa phương luôn bám sát và thực hiện tốt yêu cầu an toàn đề ra. 100% đơn vị tham gia diễn tập sử dụng vũ khí, trang bị, phương tiện, đạn hơi, quả nổ, thuốc nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thành công của các cuộc diễn tập năm nay đã thể hiện rất rõ sự quan tâm đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương cũng như vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Bên cạnh đó, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng SSCĐ trong tác chiến phòng thủ, hiệu quả xử lý các tình huống của LLVT và các cơ quan, đơn vị được rèn luyện toàn diện, nâng cao hơn một bước, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua diễn tập, từng địa phương, đơn vị bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch tác chiến, kế hoạch hiệp đồng, bảo đảm triển khai tốt các nội dung và giải pháp kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng KVPT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, "thế trận lòng dân", xây dựng LLVT địa phương vững mạnh.

Từ những kết quả trên, có thể thấy, để các cuộc diễn tập đạt kết quả cao, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, xem nhiệm vụ diễn tập KVPT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Quá trình thực hiện, cơ quan quân sự địa phương phải làm tốt công tác phối hợp với công an, biên phòng và các sở, ban, ngành trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện. Diễn tập thành công cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, việc giáo dục nâng cao nhận thức và bồi dưỡng năng lực thực hành cho các lực lượng trong diễn tập là rất quan trọng. Công tác chuẩn bị diễn tập phải đầy đủ, chu đáo cả về lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, hệ thống văn kiện, khu vực thực binh, thao trường, cơ sở vật chất các loại... Đối với nội dung thực binh, các lực lượng tham gia phải phối hợp xây dựng kế hoạch, xác định các phương án cụ thể gắn với thực tế, bảo đảm đúng nguyên tắc khi sử dụng lực lượng. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới và bối cảnh thực tiễn luôn phát triển, LLVT TP Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ, trong đó, nâng cao chất lượng diễn tập là khâu đột phá quan trọng. LLVT thành phố chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, đối tượng tác chiến, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình diễn tập sát thực tế, chú trọng diễn tập tác chiến của lực lượng chủ lực trên các địa phương, địa bàn khác nhau. Đồng thời, xây dựng kịch bản diễn tập ứng phó với những tình huống an ninh phi truyền thống, như: Sự cố môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, thiên tai, dịch bệnh... Trước mắt, tích cực, chủ động làm công tác chuẩn bị để tổ chức thành công diễn tập KVPT cấp thành phố trong năm 2024.  

Thiếu tướng TRẦN VĂN TRAI, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.