Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: “Chủ động bảo vệ mình, tích cực tiến công địch là vấn đề sống còn của quân đội cách mạng”, trong kháng chiến, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân ủy (Quân ủy Trung ương-QUTƯ), Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT), sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, Cục BVAN Quân đội đã tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tiến hành các biện pháp công tác phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm cài cắm vào nội bộ quân đội của tình báo, gián điệp địch; chống chiến tranh tâm lý, phá hoại của thực dân, đế quốc và bọn tay sai, lực lượng phản động.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ảnh: THẮNG TUẤN

Cán bộ, chiến sĩ của Cục BVAN Quân đội luôn trung thành tuyệt đối, mưu trí, sáng tạo, có mặt ở những chiến dịch, chiến trường lớn, những địa bàn nóng bỏng; trực tiếp chiến đấu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác BVAN và đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các sở chỉ huy chiến dịch và “Tổng hành dinh”. Đặc biệt, vinh dự lớn đối với Cục BVAN Quân đội là một trong các cơ quan, đơn vị được tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh; sau khi Bác mất, được tham gia nhiệm vụ đặc biệt-bảo vệ và giữ gìn lâu dài thi hài của Người.

Sau đóng góp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đất nước thống nhất, Cục BVAN Quân đội đã cùng với các lực lượng BVAN quốc gia, đấu tranh làm thất bại kế hoạch “hậu chiến” của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời, đập tan các luận điệu chiến tranh tâm lý, hoạt động tình báo, gián điệp, góp phần củng cố trận địa chính trị, tư tưởng và tổ chức của quân đội.

Trong suốt thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, BQP, TCCT, sự chỉ đạo và giúp đỡ về nghiệp vụ của Bộ Công an, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, Cục BVAN Quân đội và các cơ quan BVAN toàn quân không ngừng được củng cố, phát triển về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ BVAN toàn quân được tôi luyện về ý chí, vững vàng, kiên định về lập trường tư tưởng, chuyên sâu và sắc sảo về chuyên môn nghiệp vụ; lý luận nghiệp vụ chuyên ngành BVAN quân đội được xây dựng chuẩn hóa, khoa học, hệ thống; phương tiện, khoa học kỹ thuật đảm bảo cho các hoạt động nghiệp vụ của Cục BVAN Quân đội cũng như các cơ quan BVAN toàn quân từng bước được đầu tư đúng mức, hiện đại, phù hợp với sự phát triển tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

Tất cả những yếu tố trên đã góp phần đảm bảo cho Cục BVAN Quân đội, cũng như các cơ quan BVAN toàn quân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ quân đội, đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, phản động, góp phần BVAN quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của QUTƯ, mà trực tiếp là Thường vụ QUTƯ, Bộ trưởng BQP và Chủ nhiệm TCCT, Cục BVAN Quân đội đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng vị trí là cơ quan nghiệp vụ đầu ngành về công tác BVAN quân đội; đồng thời thực hiện tốt vai trò là một trong các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia trong quân đội. Từ thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh quân đội trong các giai đoạn cách mạng, lớp lớp thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN quân đội đã xây dựng nên truyền thống: “Trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiến công địch”.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình an ninh chính trị trên thế giới có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường; các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống có chiều hướng gia tăng. Trong nước, mặc dù tình hình chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được củng cố, tăng cường; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn và thách thức đan xen. Lợi dụng bối cảnh quốc tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, các thế lực thù địch đã có sự điều chỉnh về phương thức, thủ đoạn, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động chống phá nội bộ quân đội. Công tác BVAN Quân đội đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp về bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin, phòng chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ bí mật, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN quân đội tiếp tục bám sát yêu cầu thực tiễn của cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, quân đội; nắm vững chức năng, nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục những thiếu sót, tồn tại; đồng thời tích cực nghiên cứu khoa học an ninh, sáng tạo những hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện mới. Cục BVAN Quân đội tiếp tục phát huy và nâng cao vị trí, vai trò là cơ quan nghiệp vụ đầu ngành về công tác BVAN quân đội, cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch công tác BVAN quân đội. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành BVAN quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng Đảng bộ cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Cục BVAN Quân đội, các cơ quan, đơn vị ngành BVAN quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Truyền thống và những bài học kinh nghiệm quý báu qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN quân đội sẽ là cơ sở, động lực quan trọng để thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục BVAN Quân đội hôm nay tiếp tục đẩy mạnh quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của QUTƯ, BQP, TCCT và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, Cục BVAN Quân đội, cơ quan BVAN các đơn vị và đội ngũ cán bộ BVAN toàn quân đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó, Cục BVAN Quân đội được phong tặng Danh hiệu Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới; ba đơn vị, gồm: Đoàn Trinh sát kỹ thuật, Đoàn Trinh sát ngoại tuyến, Phòng Bảo vệ quân pháp Miền (tiền thân của Phòng BVAN Quân khu 7 ngày nay) được tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục BVAN Quân đội và ngành BVAN quân đội, Cục BVAN Quân đội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Thiếu tướng DƯƠNG ĐỨC THIỆN - Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội