Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết mục tiêu chủ yếu của Phong trào TĐQT trong LLVT TP Hồ Chí Minh?

Thiếu tướng Phan Văn Xựng: Trước hết, phải khẳng định, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đây là mục tiêu hàng đầu của Phong trào TĐQT, là yếu tố cơ bản để đánh giá thành tích các tập thể và cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Phong trào TĐQT phải hướng tới mục tiêu thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và là động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phan Văn Xựng. 

Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào TĐQT; từ đó xác định tốt động cơ, quyết tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

PV: Kết quả cụ thể của những mục tiêu đó là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Phan Văn Xựng: Thành công nổi bật của Phong trào TĐQT trong LLVT thành phố là sự phát triển toàn diện của đơn vị; là khí thế thi đua sôi nổi, thực chất, lan tỏa sâu rộng trong các tập thể, cá nhân, tạo nên sức mạnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức giáo dục, định hướng tư tưởng phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị; chăm lo, xây dựng cấp ủy, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức mạnh chiến đấu... Phong trào TĐQT góp phần thúc đẩy LLVT thành phố thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, tôn giáo, thiết thực củng cố mối đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Với động lực của Phong trào TĐQT, LLVT thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Các phong trào thi đua tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, rèn luyện thể lực với xây dựng bản lĩnh, ý chí, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ. Kết quả, nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, chính trị và chuyên ngành của các đối tượng đều bảo đảm đúng kế hoạch; diễn tập khu vực phòng thủ hằng năm đều hoàn thành chỉ tiêu, định mức, đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

leftcenterrightdel

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh ký kết thi đua chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng. Ảnh: VĂN TUẤN 

PV: Phong trào TĐQT trong LLVT thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo. Đề nghị đồng chí giới thiệu một số mô hình tiêu biểu?

Thiếu tướng Phan Văn Xựng: LLVT TP Hồ Chí Minh thi đua trên mọi mặt công tác. Mỗi giai đoạn đều có những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, không dàn trải. Hoạt động thi đua ngày càng đổi mới, hình thức phong phú, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ làm việc tự giác, trách nhiệm hơn. Cho nên, các mô hình thi đua cũng xuất hiện nhiều hơn, chất lượng tốt hơn.

Ngoài duy trì nghiêm túc các mô hình thi đua do cấp trên phát động, LLVT thành phố còn thực hiện đồng bộ nhiều mô hình tiêu biểu, như: “3 cùng, 2 trước, 2 sau”; “Tiếp sức mùa huấn luyện”; “Kíp xe huấn luyện giỏi”; “Quản lý giờ tự học của học viên”; “Dân quân nắm hộ dân”; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục chính trị”; “Mỗi tuần 1 giờ học tập, nghiên cứu 1 văn bản quy phạm pháp luật”; “Xây dựng lực lượng dân quân mẫu mực, tiêu biểu, trách nhiệm”; “Câu lạc bộ hỗ trợ đảng viên xuất ngũ”; “Trăng chiến khu”; “Món quà hậu phương”; “Nâng bước em tới trường”; “Ngày chủ nhật hồng-trọn nghĩa cùng dân”... Các mô hình được triển khai chặt chẽ, khoa học, thống nhất, góp phần thúc đẩy Phong trào TĐQT.

PV: Thưa đồng chí, để Phong trào TĐQT ngày càng hiệu quả, lan tỏa sâu rộng các mô hình, điển hình tích cực, cần thực hiện tốt những vấn đề gì?

Thiếu tướng Phan Văn Xựng: Từ kết quả thực hiện Phong trào TĐQT trong LLVT thành phố cho thấy, vấn đề quan trọng là phải bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức tổ chức thi đua; gắn Phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, từng ngành, từng lĩnh vực công tác; chọn đúng khâu then chốt, đột phá vào những việc khó, khắc phục khâu yếu để tạo ra sự chuyển biến căn bản, toàn diện. Phải tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự gương mẫu của cán bộ, chỉ huy và đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, cách làm hay; khuyến khích đua, đuổi và vượt điển hình tiên tiến để tạo ra khí thế thi đua liên tục, không ngừng trong mỗi tập thể, cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, bảo đảm kịp thời, khách quan, đúng người, đúng việc...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HOÀNG THÀNH (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.