Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 6-đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm, anh cho biết: “Nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị là làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đối với các chi bộ trong Đảng bộ tiểu đoàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy tiểu đoàn đã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng đưa chúng tôi đến chi bộ Đại đội 4, đây là chi bộ được giao nhiệm vụ đại hội trước. Thượng úy Nguyễn Văn Tuyên, Bí thư chi bộ, Chính trị viên Đại đội 4 cho biết: “Ngay khi có sự chỉ đạo của Đảng ủy tiểu đoàn, chi ủy chi bộ đã tiến hành sinh hoạt, xác định rõ nhiệm vụ, tầm quan trọng của đại hội chi bộ. Trên cơ sở đó, chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, như: Dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo nghị quyết đại hội, báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy, dự kiến nhân sự đại hội… đồng thời giáo dục, quán triệt, tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng về nội dung, thời gian, tầm quan trọng của đại hội chi bộ”.

Để làm tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ, theo Thượng úy Nguyễn Văn Tuyên, các công việc phải xác định rõ nội dung, thời gian, kế hoạch cụ thể, phân công người phụ trách và phải được bí thư chi bộ, chi ủy kiểm tra trước khi tiến hành đại hội; đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng, hướng dẫn các lực lượng trong đại hội phải chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ trong tổ chức thực hiện. Có chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ sẽ tránh được những sai sót trong quá trình đại hội. Cùng với đó, để đại hội thành công tốt đẹp, quá trình duy trì, điều hành đại hội phải đúng thủ tục, trình tự, nguyên tắc; đề cao dân chủ, phát huy được trí tuệ của đảng viên trong đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết đại hội, lựa chọn nhân sự cấp ủy có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm cao với tập thể, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên trong thực hiện tốt các nhiệm vụ của đại hội.

Trung úy Nguyễn Đức Hạnh, chi bộ Đại đội 6, Đảng bộ Hệ 4 chia sẻ kinh nghiệm trong tiến hành đại hội chi bộ: Đối với người làm công tác tổ chức, cần bám sát hướng dẫn đại hội, tác phong chính quy, nghiêm túc từ mỗi động tác, từng khâu, từng bước trong công tác tổ chức. Với chủ tịch đại hội phải nắm chắc thủ tục, nguyên tắc tiến hành, gợi ý thảo luận ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề chính, linh hoạt trong điều hành, dự kiến được những tình huống trong đại hội, chọn đúng thời cơ kết luận. Đối với đảng viên, phải nghiêm túc, dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình trong thảo luận, đóng góp ý kiến và bầu cử trong đại hội. Đối với tổ kiểm phiếu và thư ký đại hội phải làm đúng chức trách, nhiệm vụ đại hội, thực hiện đúng thủ tục, nguyên tắc trong ghi chép, tổng hợp, khách quan trong bầu cử.

Với sự chuẩn bị toàn diện, nghiêm túc, đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BÙI HẢI NINH

(Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị)