Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, ngành Hậu cần Quân khu 1 đã lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện toàn diện công tác bảo đảm hậu cần cho LLVT Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ đột xuất. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ''Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy''; các phong trào thi đua của các chuyên ngành hậu cần như “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; "Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt"; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” ; "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả"; "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt"... đã tạo động lực to lớn, lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy tính chủ động sáng tạo, tự lực tự cường của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân khu 1.

Với sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Hậu cần Quân khu 1 đã chủ động tham mưu, tích cực triển khai xây dựng và hình thành thế trận hậu cần nhân dân ngày càng hoàn chỉnh, phát huy được tính tích cực chủ động của hậu cần các cấp trong việc bảo đảm hậu cần thường xuyên, tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống sinh hoạt, ăn, ở, đi lại, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội.

leftcenterrightdel
Đại diện ngành Hậu cần Quân khu 1 báo cáo về nội dung triển khai diễn tập thực binh hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Ảnh: VIỆT BẮC 

Hiện nay, ngành Hậu cần Quân khu 1 đã hoàn chỉnh nâng cấp một bước hệ thống văn kiện hậu cần cho các nhiệm vụ; hoàn thiện mô hình hậu cần LLVT địa phương 3 cấp; mô hình hậu cần trong khu vực phòng thủ, trở thành điển hình của toàn quân. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần, Cục Hậu cần Quân khu 1 đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh tổ chức đổi mới các nội dung thực binh về bảo đảm hậu cần trong diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh năm 2022, đạt hiệu quả thiết thực.

Ngành Hậu cần Quân khu 1 cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” trong toàn Quân khu. Đến nay, toàn quân khu đã xóa hết nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng; bảo đảm đầy đủ, kịp thời từng bước đồng bộ doanh cụ, dụng cụ, điện, nước sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn quy định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội. Trong điều kiện kinh phí còn hạn chế, Cục Hậu cần đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hàng trăm tỷ đồng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác để xây dựng hậu cần KVPT, xây dựng doanh trại cơ quan quân sự đồng bộ “chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Để không ngừng nâng cao đời sống bộ đội, ngành Hậu cần Quân khu đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX), xây dựng các khu TGSX tập trung cấp trung, lữ, sư đoàn; duy trì có hiệu quả mô hình TGSX gắn với bếp ăn theo mô hình VAC; tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội từ tuyến cơ sở. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn, Cục Hậu cần đã tham mưu với Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt; tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân chặt chẽ; phát huy mạnh mẽ phương châm “4 tại chỗ”, huy động mọi nguồn lực để phòng, chống dịch hiệu quả. Quân khu đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, trong đó có hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành hậu cần cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phố, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao; trong đó 2 tập thể Bệnh viện Quân y 110 và Bệnh viện Quân y 91 thuộc Cục Hậu cần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong những năm tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu có nhiều nội dung mới, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, nhất là thực hiện chủ trương của Đảng xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng của Bộ Quốc phòng. Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Hậu cần Quân đội, để không ngừng xây dựng ngành Hậu cần Quân khu vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng và công tác hậu cần, nhất là: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết 05-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về tổ chức, xây dựng quân đội giai đoạn 2021-2030…

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và vai trò chỉ huy, chỉ đạo của chỉ huy các cấp đối với công tác hậu cần. Chăm lo xây dựng ngành Hậu cần Quân khu vững mạnh về mọi mặt; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm gắn với bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, nhân viên hậu cần. Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa và xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực trong công tác hậu cần, tạo bước chuyển biến tích cực trong chấp hành nguyên tắc, nền nếp chế độ công tác và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt tổ chức thực hiện của chỉ huy và cơ quan hậu cần các cấp đối với công tác hậu cần; chủ động đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về chủ trương, biện pháp bảo đảm hậu cần trong từng nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua của các ngành, các cuộc vận động, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình hậu cần; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống vẻ vang 73 năm xây dựng và phát triển của ngành Hậu cần Quân đội, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân khu ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tô thắm truyền thống “Trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận tâm phục vụ, cần, kiệm, liêm chính, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn”. Bảo đảm tốt công tác hậu cần góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu 1, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá TRẦN MINH TOẢN, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 1