Cùng với đó, Cục đã triển khai thực hiện “Ba khâu đột phá” liên quan đến triển khai điều chỉnh tổ chức biên chế; phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ các cấp trong xây dựng chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện... Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Đặng Quang Ngân, Phó cục trưởng Cục Vận tải về nội dung này.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Cục Vận tải đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ làm điểm và triển khai “Ba khâu đột phá” trong năm 2023 như thế nào?

Đại tá Đặng Quang Ngân: Cục Vận tải là đơn vị vận tải chiến lược, đóng quân trên địa bàn rộng, phân tán, nhiều đơn vị nhỏ lẻ; phương tiện hoạt động dài ngày, xa đơn vị. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Cục luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ làm điểm và triển khai “Ba khâu đột phá” theo nghị quyết lãnh đạo năm của Đảng ủy Tổng cục Hậu cần và chỉ thị của TCHC về việc thực hiện “Ba khâu đột phá”.

leftcenterrightdel
Đại tá Đặng Quang Ngân. 

Từ đó, Đảng ủy Cục Vận tải đã cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Cục; chỉ đạo cấp ủy các cấp xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, yêu cầu từ cấp đại đội và tương đương trở lên xây dựng kế hoạch; từng cá nhân có bản cam kết thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ. Hằng tháng, hằng quý, cấp ủy các cấp đều đánh giá kết quả, đề ra biện pháp lãnh đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo. 

PV: Đồng chí có thể nêu một số kết quả nổi bật trong thực hiện các nội dung trên?

Đại tá Đặng Quang Ngân: Về thực hiện nhiệm vụ làm điểm, các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực nghiệp vụ... chế độ trong ngày, trong tuần; chỉ huy, điều hành chặt chẽ hoạt động vận chuyển.

Các đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch hợp lý, giao nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra đến từng cá nhân, phương tiện; trước, trong và sau mỗi chuyến vận chuyển đều tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc. Năm 2023, toàn Cục hoàn thành 100% kế hoạch, nhiệm vụ trên giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa.

Trong năm, Cục Vận tải tổ chức lại Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần-Kỹ thuật tại Lữ đoàn 971. Đây là đơn vị cấp cơ sở được Đảng ủy TCHC chỉ đạo chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Tổng cục.

Từ khi sáp nhập và đi vào hoạt động, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Cục đã thực hiện nghiêm quy định về gửi, nhận, xử lý văn bản trên mạng truyền số liệu; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh áp dụng, khai thác công nghệ thông tin vào các hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả cơ chế quản lý, chỉ huy, điều hành và chất lượng công tác...

leftcenterrightdel

Chỉ huy Cục Vận tải kiểm tra tình trạng xe của Lữ đoàn 971. Ảnh: HUY THÁI 

PV: Để đạt được các kết quả trên, có thể rút ra những kinh nghiệm gì, thưa đồng chí?

Đại tá Đặng Quang Ngân: Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Quá trình triển khai thực hiện phải quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc để đánh giá, bình xét cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của cơ quan các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra của chỉ huy, cơ quan các cấp; sau kiểm tra phải tiến hành phúc tra đến khi đơn vị khắc phục được những hạn chế...

PV: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, năm 2024, Cục Vận tải xác định tập trung vào những nội dung chủ yếu nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đặng Quang Ngân: Từ kết quả và bài học kinh nghiệm trên, năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Cục Vận tải xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quyết định của cấp trên về tổ chức lại phòng hậu cần, kỹ thuật thành phòng hậu cần-kỹ thuật của các lữ đoàn còn lại; thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng ủy Cục về nâng cao chất lượng huấn luyện và “Bốn đổi mới” trong huấn luyện đạt hiệu quả thiết thực. Tăng cường quản lý, giáo dục, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra của người chỉ huy.  

Cục cũng chú trọng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về pháp luật cho mọi quân nhân; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nền nếp, chế độ; nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; phát huy tốt chức năng tham mưu, đề xuất của cán bộ, chỉ huy các cấp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số vào các lĩnh vực công tác...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

VĂN CHIỂN (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.