Quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh Phong trào TĐQT, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn đã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào TĐQT phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, mục đích của thi đua, xác định động cơ, thái độ, trách nhiệm, làm cho tinh thần thi đua thấm sâu vào nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Bám sát đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, Phong trào TĐQT của Lữ đoàn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, hiệu quả chương trình giáo dục cơ bản cho các đối tượng. Lữ đoàn đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Các nội dung thi đua trong huấn luyện, SSCĐ hướng vào thực hiện tốt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Lữ đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020, 2023-2030 và những năm tiếp theo; huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; duy trì có nền nếp kế hoạch, chương trình huấn luyện, tổ chức kiểm tra đánh giá khánh quan, thực chất. Qua đó, chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn được củng cố và nâng cao, nhiều năm liền đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, kết quả 100% khoa mục huấn luyện đạt khá, giỏi.

leftcenterrightdel

Chỉ huy Lữ đoàn 242, Quân khu 3 động viên, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện với chiến sĩ (tháng 3-2024). Ảnh: LƯU QUANG 

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nghiên cứu, tìm tòi, thực hiện tốt Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, tích cực tham gia các hội thi, hội thao do Lữ đoàn và cấp trên tổ chức. Từ năm 2019 đến nay, Lữ đoàn có 171 sáng kiến được nghiệm thu, có giá trị thực tiễn tốt; tham gia 3 hội thi cấp Bộ Quốc phòng, đạt 1 giải nhất tập thể và 1 giải nhì cá nhân; tham gia 27 hội thi, hội thao cấp Quân khu, đạt 1 cờ đơn vị xuất sắc, 12 giải nhì và 10 giải ba.

Cùng với thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, Phong trào TĐQT đã hướng vào thực hiện tốt chủ trương của Bộ Quốc phòng và Quân khu lựa chọn Lữ đoàn 242 xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Theo đó, Lữ đoàn đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật”, “Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong xây dựng đơn vị chính quy mẫu mực, quản lý kỷ luật nghiêm; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, bảo đảm an toàn tuyệt đối vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn đã kết hợp chặt chẽ việc tổ chức các nội dung của Phong trào TĐQT với quán triệt và thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn, trao hàng trăm suất quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; củng cố, tu sửa, làm mới 12.400m đường nông thôn, tu sửa 6 trường học, xóa 2 nhà tạm, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần quan trọng cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh việc thi đua, Lữ đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu như các mô hình: Đơn vị 4 tốt-cá nhân điển hình; sổ vàng ghi danh; báo công dâng Bác; gửi thư khen; bộ 3 cùng tiến; cán bộ 3 cùng, 4 biết.

Thực hiện Phong trào TĐQT, giai đoạn 2019-2024, góp phần quan trọng để Lữ đoàn 242 hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Bộ Quốc phòng tặng 3 cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Phong trào TĐQT, 3 cờ đơn vị huấn luyện giỏi, được Bộ tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Lữ đoàn có 235 lượt tập thể và 1.502 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo gắn Phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Qua đó, bảo đảm cho công tác TĐKT và Phong trào TĐQT được triển khai toàn diện, đồng bộ; các nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn đặt ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá ĐINH KIM CƯỜNG Chính ủy Lữ đoàn 242, Quân khu 3

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.