Quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn

Nghị định số 57/2023/NĐ-CP đã bổ sung quy định về xét thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn. Cụ thể, tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng CAND, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập để xét thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Công an nhân dân được quy định cụ thể như sau:

1. Sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn trong trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng CAND, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà được tặng thưởng một trong các hình thức huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước (không tính các hình thức khen thưởng theo niên hạn và khen thưởng quá trình cống hiến) như sau:

Các hình thức huân chương: Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

Danh hiệu vinh dự nhà nước: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; danh hiệu Anh hùng Lao động.

leftcenterrightdel
Nghị định đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến xét phong cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn.  

2. Trong thời gian giữ một chức vụ chỉ được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn một lần và thời điểm tặng thưởng huân chương, thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn giữ cấp bậc hàm hiện tại.

3. Thời gian thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn không quá 12 tháng và do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi xem xét các trường hợp cụ thể căn cứ mức độ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của các hình thức khen thưởng để quyết định thời gian thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn cho phù hợp.

Quy định cụ thể về hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với một số trường hợp

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND, Nghị định đã quy định cụ thể hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; nam sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá, cấp Tướng và công nhân Công an. Cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 15-8-2023 đến hết ngày 31-12-2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Thượng tá là 56 tuổi. Kể từ ngày 1-1-2024, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 58 tuổi vào năm 2029.

2. Kể từ ngày 15-8-2023 đến hết ngày 31-12-2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá, cấp Tướng là 60 tuổi 9 tháng, nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá là 56 tuổi. Kể từ ngày 1-1-2024, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

3. Kể từ ngày 15-8-2023 đến hết ngày 31-12-2023, hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam công nhân Công an là 60 tuổi 9 tháng, nữ công nhân công an là 56 tuổi. Kể từ ngày 1-1-2024, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Tính đến ngày 15-8-2023, nữ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá, nam sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá, cấp Tướng, công nhân Công an đang công tác được áp dụng quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Cũng theo Nghị định, sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong CAND. Trong đó, có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 2 năm (24 tháng), tổng thời gian kéo dài không quá 5 năm (60 tháng).

Điều kiện nghỉ hưu của công nhân Công an

Nghị định cũng quy định, công nhân Công an được nghỉ hưu khi nam đủ 55 tuổi đến dưới 62 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà không thuộc trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định về pháp luật về bảo hiểm xã hội, do thay đổi tổ chức biên chế mà CAND không còn nhu cầu bố trí sử dụng.

Nghị định đã bãi bỏ Điều 11 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 6-6-2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND về hạn tuổi phục vụ của công nhân công an.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8.

Theo Báo Công an nhân dân

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.