Thời gian qua, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược; nắm, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ.

Đặc biệt là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm, dự báo, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng, những vấn đề dư luận xã hội và nhân dân quan tâm; phối hợp cung cấp, xử lý thông tin và chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang...

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; đẩy mạnh giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong khu vực phòng thủ và địa bàn cả nước.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao kết quả công tác phối hợp của các cơ quan chức năng; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ trong thời gian tới.

Theo đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, để thực hiện tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, các đơn vị cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ Tổ quốc và các văn bản có liên quan về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp tham mưu, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, các đơn vị đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nắm, đánh giá, phân tích, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.