leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Yên năm 2024 hướng dẫn huyện Tân Yên xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập; phương án, kịch bản các nội dung diễn tập, hành động cụ thể của các vai tập trong từng giai đoạn diễn tập; làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành động viên quân nhân dự bị, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức huấn luyện các nội dung thực binh theo kế hoạch của ban chỉ đạo; tổ chức diễn tập thử, tổng duyệt làm cơ sở rút kinh nghiệm trước khi thực hành diễn tập.

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.