leftcenterrightdel
Hội nghị Đảng ủy xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. 

Diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã Nà Tấu vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

leftcenterrightdel
Thực hành xử lý tình huống cháy nổ trong diễn tập. 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập TP Điện Biên Phủ, cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024 xã Nà Tấu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, quá trình thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền xã Nà Tấu đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xây dựng, sửa chữa hệ thống công sự, hầm hào chiến đấu đúng tiến độ, bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả; trong suốt quá trình diễn tập, các khung tập đã biết kết hợp và vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Ban Chỉ đạo diễn tập TP Điện Biên Phủ trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân xã Nà Tấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu năm 2024.  

Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Chử Thị Thủy, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập TP Điện Biên Phủ biểu dương Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nà Tấu đã lãnh đạo, chỉ đạo xã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2024. Thông qua diễn tập, lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ tiếp tục điều chỉnh bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ phù hợp với tình hình địa bàn, đáp ứng với nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; vận dụng linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn, chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

HÀ KHÁNH – THÀNH TRUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.