Đại tá Lê Đình Cường, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển dự và chỉ đạo. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Bộ tư lệnh Cảnh sát biển. Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Đình Cường, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị.

10 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 397 của Đảng ủy Cảnh sát biển về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo".

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã bám sát mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Cảnh sát biển và yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế tại đơn vị để tổ chức huấn luyện. Qua đó, hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện; kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi. Công tác tổ chức huấn luyện thực hiện theo đúng quan điểm, tập trung vào các khâu đột phá; tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy nhiệm vụ “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

leftcenterrightdel
 Thực hành bắn đạn thật trên biển.

Trong 10 năm qua, đơn vị đã tổ chức 22 hội thi cán bộ, hội thi chuyên ngành và 5 hội thao huấn luyện ở các cấp; 3 cuộc bắn đạn thật trên biển; 6 đợt huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật súng pháo trên biển đạt mục đích, yêu cầu đề ra, kết quả đạt khá trở lên, đảm bảo an toàn. Toàn vùng đã triển khai biên soạn được 11 đầu tài liệu phục vụ huấn luyện; làm được 51 loại mô hình học cụ, mô hình mô phỏng, tranh, ảnh minh họa cho công tác huấn luyện.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Đình Cường đã biểu dương những kết quả, thành tích của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong công tác huấn luyện thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục quán triệt, xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện chiến đấu; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì trong tổ chức triển khai công tác huấn luyện một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết 765.

Thời gian tới, toàn vùng tập trung thực hiện các khâu đột phá, khắc phục triệt để những khâu yếu trong huấn luyện; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tham gia và tổ chức có hiệu quả các hội thi, hội thao; khai thác làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại; đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐỨC ĐỊNH