Tham gia hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy phòng, ban, cơ quan, đơn vị, sĩ quan cấp tá, cán bộ tàu, đại đội và tương đương, quân nhân chuyên nghiệp khối 4 cơ quan Vùng 5 Hải quân và các tiểu đoàn.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Hữu Thoan giới thiệu chuyên đề.

Tại hội nghị, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị trong Vùng được nghiên cứu, học tập 4 chuyên đề gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; nâng cao nhận thức của quân nhân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông qua hội nghị giúp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nắm vững những nội dung cơ bản và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập các chuyên đề năm 2022. Từ đó, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự “diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Vùng tiếp tục tổ chức giáo dục, học tập các chuyên đề cho các đối tượng còn lại.

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH