Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trọng tâm là việc triển khai, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong huấn luyện; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tình hình, nhiệm vụ; hệ thống văn kiện, kế hoạch, tiến trình biểu, sổ sách, đăng ký thống kê huấn luyện; công tác sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại đơn vị…

leftcenterrightdel
Kiểm tra sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị tại Lữ đoàn 127. 

Qua kiểm tra cho thấy, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện năm 2024. Nổi bật là đơn vị đã làm tốt công tác cổ động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đầu năm cho đội ngũ cán bộ các cấp đúng, đủ thành phần, nội dung, thời gian theo quy định... 

Kết luận kiểm tra, Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết ghi nhận, biểu dương kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Vùng 5 Hải quân đồng thời lưu ý Vùng cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân cũng yêu cầu Vùng cần chủ động thực hiện tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực cổ vũ, động viên bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sau khi kết thúc kiểm tra tại Vùng 5 Hải quân, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại các đơn vị trong Quân chủng đóng quân trên địa bàn phía Nam.

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.