Tham gia kiểm tra bắn đạn thật có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ các cơ quan, đơn vị trong Vùng 5 Hải quân đóng quân trên địa bàn TP Phú Quốc. Nội dung kiểm tra bao gồm: Sử dụng các loại súng bộ binh có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu cố định, di động và ẩn, hiện ban ngày.

leftcenterrightdel
Thực hành bắn súng K54.
leftcenterrightdel
Nội dung bắn súng tiểu liên AK của đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp. 
leftcenterrightdel

Chiến sĩ Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ 563, Vùng 5 Hải quân thực hành bắn súng Tavor.

Quá trình thực hành bắn đạn thật, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ quy, các quy tắc bảo đảm an toàn; thao tác, sử dụng vũ khí, trang bị thành thạo, bình tĩnh, tự tin thực hiện tốt các bài bắn.

Đợt bắn đạn thật nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ; yếu lĩnh, động tác, kỹ năng sử dụng súng bộ binh của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, có biện pháp tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng nâng cao trình độ sử dụng vũ khí cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm tra, đơn vị bắn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.