leftcenterrightdel
Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì và trực tiếp lên lớp. 

Tại hội nghị, hơn 400 đồng chí là cán bộ các phòng, ban cơ quan Bộ tư lệnh; chỉ huy các đơn vị và sĩ quan cấp tá trong toàn Vùng được nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới; nâng cao vinh dự, tự hào người chiến sĩ Hải quân, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

leftcenterrightdel

Tham gia học tập là các cán bộ các phòng, ban cơ quan Bộ tư lệnh; chỉ huy các đơn vị trong toàn Vùng 4 Hải quân. 

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân yêu cầu ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng tiếp tục tổ chức giáo dục, học tập các chuyên đề cho các đối tượng còn lại. Qua đó giúp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nắm vững những nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, học tập các chuyên đề năm 2024.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Mỗi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cần xác định rõ trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: MINH TUẤN - LÊ NGỌC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.