Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230.

leftcenterrightdel
 Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân quán triệt nội dung cơ bản của nghị quyết.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham gia hội nghị.

Qua hội nghị, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động cho lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nghị quyết.

Đây là những chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: TUYÊN BỐN