Tại thao trường bắn đạn thật và đánh thuốc nổ, Đại tá Nguyễn Văn Bách đã trực tiếp kiểm tra yếu lĩnh động tác, kỹ thuật bắn, tình trạng kỹ thuật vũ khí bắn, kiểm tra thao tác kỹ thuật tra cứu, lắp đặt lượng nổ và thực hành các bài bắn, đánh thuốc nổ tại thao trường. Đồng chí Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tặng hoa các chiến sĩ bắn đạt kết quả cao, động viên, biểu dương các chiến sĩ mới đã có tinh thần tự tin, bình tĩnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ “3 tiếng nổ”.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, kiểm tra yếu lĩnh động tác của chiến sĩ mới.

Kết thúc kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành các quy định tại thao trường. Theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch bắn, đánh, ném; làm tốt công tác chuẩn bị, điều hành khoa học, nhịp nhàng, đúng thứ tự, quy trình trong kiểm tra “3 tiếng nổ”.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân động viên các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. 

Cán bộ các cấp, đặc biệt là lực lượng dẫn bắn, đánh, ném cần quan tâm, theo dõi, hướng dẫn chiến sĩ mới thực hiện đúng động tác, quy trình đã được huấn luyện, đảm bảo 100% quân số tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tin ảnh: MINH TUẤN - THANH HOÀNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.