Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Vùng 4 đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất có hiệu quả trong triển khai thực hiện Luật Sĩ quan; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và chính sách đối với cán bộ.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp tác phong, lề lối làm việc trách nhiệm, khoa học, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết tốt chế độ chính sách đối với sĩ quan và thân nhân, đặc biệt là sĩ quan có nhiều năm công tác ở vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn gian khổ, sĩ quan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách, sĩ quan có trình độ chuyên môn cao. Công tác chính sách nhà ở, đất ở được thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng, góp phần xây dựng hậu phương vững chắc để cán bộ an tâm công tác, cống hiến.

leftcenterrightdel

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các nội dung quy định trong Luật Sĩ quan. Thường xuyên rà soát, nghiên cứu và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sát, đúng với thực tiễn của Vùng, đặc biệt là các văn bản liên quan đến thu hút nguồn nhân lực, chính sách đãi ngộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh đó, cần có nhiều chủ trương, biện pháp trong việc nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ gắn với tăng cường giáo dục, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng giấy khen các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

Dịp này, Vùng 4 Hải quân đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan.

Tin, ảnh: THANH HOÀNG - HOÀNG CHUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.