Đoàn tiến hành kiểm tra tại các đơn vị thuộc Vùng 1 gồm: Lữ đoàn 170, Lữ đoàn 169 và Lữ đoàn 147. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện năm 2024; triển khai, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong huấn luyện; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tình hình, nhiệm vụ; hệ thống văn kiện, kế hoạch, tiến trình biểu, sổ sách, đăng ký thống kê huấn luyện; công tác sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại đơn vị…

leftcenterrightdel

Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh phát biểu kết luận kiểm tra. 

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Nổi bật là đơn vị đã làm tốt công tác cổ động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đầu năm cho đội ngũ cán bộ các cấp đúng, đủ thành phần, nội dung, thời gian theo quy định…

Các đơn vị có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức giáo dục nhiệm vụ cho bộ đội; hệ thống văn kiện, kế hoạch, giáo án huấn luyện được xây dựng đầy đủ, đồng bộ; việc tập huấn, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ và tổ chức hội thi giáo án, mô hình học cụ huấn luyện được quan tâm, chú trọng; công tác bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

leftcenterrightdel
Đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án huấn luyện tại Lữ đoàn 147. 

Kết luận kiểm tra, Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh biểu dương kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Vùng 1 nhất là tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sáng tạo trong hội thi mô hình học cụ, giáo án huấn luyện…Đồng chí Phó tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu Vùng 1 tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện giáo án, bài giảng sao cho sát thực tế huấn luyện của đơn vị; chú trọng rà soát chất lượng và tiếp nhận chiến sĩ mới và tổ chức lễ ra quân huấn luyện bảo đảm trang trọng, đúng quy định.

Tin, ảnh: ĐOÀN HIỆP

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.