Thông tin tại Đại hội cho thấy: Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Viện Thiết kế giai đoạn 2019 - 2024 đã thực sự là động lực mạnh mẽ, hiệu quả, có chiều sâu, khơi dậy tính tự giác, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động; góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng Viện phát triển bền vững.

Từ hiệu quả thiết thực của các phong trào thi đua, Viện Thiết kế luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được trên giao; sản xuất được giữ vững, kinh doanh có hiệu quả, doanh thu năm sau cao hơn năm trước; đặc biệt, đơn vị có sự phát triển vượt bậc từ năm 2022, tạo tích lũy quan trọng đối với việc tăng cường năng lực sản xuất, giải quyết việc làm và từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và quốc phòng, bảo toàn và phát triển vốn.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Viện Thiết kế cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ quy hoạch đất quốc phòng; quy hoạch khu kinh tế quốc phòng; quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia; thiết kế và xây dựng thiết kế mẫu để áp dụng trong toàn quân; tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng thẩm định các dự án xây dựng, tôn tạo hệ thống Đài hữu nghị Quân tình nguyện, các công trình quân sự và dân dụng tại Lào và Campuchia; làm tốt vai trò là đơn vị tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội. 

Phong trào TĐQT của Viện Thiết kế giai đoạn 2019-2024 tập trung đẩy mạnh vào thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ như: Đột phá nâng cao vai trò, tính chủ động trong thực hiện chức năng tham mưu của Viện cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đột phá về cơ chế điều hành, quản lý chất lượng sản phẩm nhằm phát huy tính chủ động của các đơn vị sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh...

leftcenterrightdel
Văn nghệ chào mừng đại hội. 

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần ghi nhận, biểu dương những thành tích Viện Thiết kế đã đạt được trong giai đoạn qua. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Viện Thiết kế tiếp tục tăng cường giáo dục, tuyên truyền để mọi cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa Phong trào TĐQT và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác; bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ vào từng thời điểm, từng giai đoạn để lựa chọn các nội dung, mục tiêu thi đua hiệu quả, cụ thể.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.