Đại hội thống nhất đánh giá, 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT của Viện Nghiên cứu Quân nhu được triển khai đồng bộ, toàn diện, có bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào hành động cách mạng tích cực, sôi nổi, tự giác của cán bộ, chiến sĩ; tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Viện có 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu và các đại biểu dự đại hội.

Phong trào TĐQT thực sự là động lực to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Viện đã chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân nhu và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến, chế thử, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức vật tư kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm các sản phẩm quân nhu phục vụ cho công tác sản xuất, tạo nguồn bảo đảm vật chất quân nhu cho bộ đội.

Nổi bật là, Viện đã tham gia nghiên cứu 1 đề tài cấp Bộ; trực tiếp nghiên cứu 22 đề tài cấp cơ sở đúng tiến độ, thời gian, bảo đảm chất lượng tốt, có tính ứng dụng cao trong Quân đội. Khảo sát, nghiên cứu chế thử, cải tiến 25 sản phẩm quân nhu; nhất là quân phục dã ngoại K20, Lễ phục K24 và mẫu trang phục cho các lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng An Phương Nam và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm do Viện nghiên cứu, thử nghiệm.

Điểm nổi bật của Phong trào TĐQT trong Viện Nghiên cứu Quân nhu thời gian qua là đã khắc phục được khâu yếu, mặt yếu của giai đoạn trước. Tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá được xác định trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm như: Thực hiện nghiêm Kế hoạch về điều chỉnh tổ chức biên chế; phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp trong xây dựng chính quy, quản lý, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; thực hiện thiết thực, hiệu quả cải cách hành chính và kế hoạch chuyển đổi số; làm điểm về “lãnh đạo xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật”...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng An Phương Nam biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Viện Nghiên cứu Quân nhu đã đạt được trong Phong trào TĐQT 5 năm qua. Phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm quân nhu cho Quân đội. 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng An Phương Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào TĐQT theo hướng thực chất và hiệu quả, Thiếu tướng An Phương Nam đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Viện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT đi vào chiều sâu, sát với thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, khuyến khích những cách làm mới sáng tạo; tạo động lực để cán bộ, nhân viên, thi đua... Trước mắt, tập trung nghiên cứu các mẫu trang phục bảo đảm tốt diễu binh, diễu hành của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025) và duyệt binh Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945/2-9-2025). 

Tin, ảnh: KHƯƠNG TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.