Trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ đơn vị, Cục Quân nhu đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2024 - 2030. Mục đích của phong trào nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; tích cực tham gia bằng những hành động và việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong toàn cục. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; cơ quan chính trị, cán bộ chính trị hướng dẫn tổ chức triển khai hưởng ứng phong trào, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

leftcenterrightdel

Đại tá Hà Chí Dũng, Phó cục trưởng Cục Quân nhu chứng kiến các phòng, ban ký kết hưởng ứng phong trào.

Để phong trào được triển khai sâu rộng, phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Hà Chí Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu, với tinh thần “Học nữa, học mãi”, “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự tổ chức, đoàn thể, phục vụ Tổ quốc, dân tộc và nhân loại”; học để trở thành người chiến sĩ quân nhu tận tụy với công việc, phục vụ bộ đội... 

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Quân nhu thông qua việc xây dựng các mô hình “Công dân học tập”, “Cơ quan học tập”; thường xuyên quan tâm bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị và những điều kiện bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thông qua các hình thức: Bảo tàng, thư viện, nhà truyền thống.

Phong trào được triển khai, tổ chức thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030 và được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2024 đến năm 2025; giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030.

Tin, ảnh: QUANG HOAN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.