Đánh giá kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên 5 năm (2017-2022) của Phòng Chính trị báo cáo trước đại hội cho thấy: Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong trường đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường và các phong trào thi đua đột kích để xây dựng kế hoạch hoạt động cho đoàn viên, thanh niên; thành lập các tổ, nhóm học tập, các câu lạc bộ như: “Đôi bạn học tập”, “Câu lạc bộ học viên khá, giỏi”, “Câu lạc bộ lý luận trẻ” và các phong trào “Học hay, bay giỏi”, “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội. 

Bên cạnh đó, các chi đoàn, liên chi đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hiến máu tình nguyện và trồng cây phủ xanh đơn vị…

Đặc biệt, năm 2021, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1 cắt cử 100 cán bộ, đoàn viên phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thành phố Nha Trang giúp dân phòng, chống dịch Covid-19 được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, toàn trường có 76 tập thể, 466 cán bộ, đoàn viên được khen thưởng. Trong đó cấp cơ sở khen: 37 tập thể và 325 cá nhân; cấp trường khen: 31 tập thể và 133 cá nhân; cấp Quân chủng và Tổng cục Chính trị khen: 8 tập thể và 8 cá nhân.

leftcenterrightdel
Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X. 

Với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu về công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm (2022-2027) của trường.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao năng lực tổ chức và hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đoàn; xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của trường và quân chủng. Duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt, hoạt động theo quy định; xây dựng người thanh niên Trường Sĩ quan Không quân có “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”… 

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X trong thời gian tới và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Sĩ quan Không quân nhiệm kỳ 2022- 2027. 

Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG